Bakalářská práce: požadavky a kritéria hodnocení

Zadávání a podobu bakalářských prací obecně stanoví následující dokumenty:

Ústav věd o umění a kultuře nevypisuje témata bakalářských prací (BP), z nichž by studenti vybírali. Schopnost koncipovat si základy tématu závěrečné práce je chápána jako součástí studijního výkonu. S promyšleným a předběžně načrtnutým tématem si student zvolí – dle odborné profilace jednotlivých pedagogů – svého vedoucího práce, jemuž téma předestře. V případě souhlasu (a po případných modifikacích) vypracuje vedoucí zadání BP. Oslovený vedoucí BP má právo navržené téma odmítnout nejen z důvodu jeho chybného koncipování, ale také z důvodu, že jde o téma zcela mimo jeho profesní specializaci.