Praxe

  • Studenti si na základě vlastní profilace a v koordinaci s garantem předmětu vyberou kulturní instituci, kulturní redakci novin nebo časopisu či státní úřad věnující se kultuře v daném regionu a absolvují zde týdenní praxi v rozsahu 30 hodin.
     
  • Student je povinen před nástupem na praxi odpovídajícím způsobem upravit a vyplnit smlouvu o praxi (vzor ke stažení zde).
     
  • Tuto smlouvu odevzdává sekretářce ústavu.
     
  • Po ukončení praxe si student nechá od svého nadřízeného napsat zprávu o vykonané praxi (vzor ke stažení zde).