Studovali u nás

Petra Lexová

Obor Dějiny umění na FF JU absolvovala v roce 2011, magisterský titul poté získala v souběžně studovaném oboru Učitelství výtvarné výchovy a společenských věd na PF JU. Již během svého studia začala pracovat v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou jako lektorka pořadů pro střední školy, v roce 2015 pak získala pozici kurátorky sbírky moderního umění. Současně spolupracovala s dalšími galeriemi současného umění v Č. Budějovicích. Produkčně a kurátorsky vedla Galerii D9, spolupracovala s Galerií současného umění a architektury v Domě umění, ale podílela se také na projektu Artlist v rámci Centra pro současné umění Praha. Svými výtvarnými kritikami přispívá do architektonického časopisu ERA21, na internetový server Artalk, dříve rovněž do MF Dnes Jižní Čechy. Působí jako redaktorka českobudějovického časopisu Milk&Honey. V současné době se věnuje doktorskému studiu na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a zároveň působí jako vyučující přehledového kurzu dějin umění a specializovaných předmětů o moderním a současném umění Oddělení dějin umění Ústavu věd o umění a kultuře FF JU.


Matěj Vodička

Dějiny umění na FF JU absolvoval v roce 2014, poté studoval magisterský program na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. V roce 2016 se podílel na textové a doprovodné části výstavy Vnímání architekta Jana Šépky v budějovické Galerii současného umění a architektury. Od roku 2017 působí jako redaktor Českého rozhlasu České Budějovice. Zpočátku pracoval jako kulturní redaktor a připravoval kulturní magazín Kavárna, v současnosti je redaktorem Centra zpravodajství. Věnuje se i komentování přenosů z hokejových zápasů. Jako aktivní hudebník a zakládající člen indie–rockové kapely VEES, která získala několik ocenění, vystupoval na předních tuzemských festivalech.


Eva Slunečková

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2012 a v magisterském studiu pokračovala na UMPRUM v oboru Dějin a teorie moderního a současného umění. Při studiu vykonala stáž v londýnské galerii Sprueth Magers (http://spruethmagers.com), pracovala v českobudějovické Galerii současného umění a architektury, v Galerii MeetFactory či Museu Kampa v Praze. Během studia dále přispívala do časopisu Art+Antiques, Hospodářských novin, na Artlist.cz či Artalk.cz. Podílela se na vedení Galerie KIV v Praze (2014-16) a na UMPRUM spolupořádala sérii přednášek o vztahu ekologie a designu Time for design. Vedla rovněž blog o interiérovém designu na platformě Insidecor.cz (2014-16). Po studiu spolupracovala na rebrandingu sklářské značky Rückl (2016-17), editovala publikace Co to je, Design a výzkum (Czechdesign, 2016) nebo výstavní publikaci Pocta Suknu: Textil v kontextu umění (Galerie 8smička, 2017-18). Dnes pracuje jako editorka a redaktorka v časopisech o interiérovém designu ELLE Decoration a Marianne Bydlení, věnuje se především produktovému a interiérovému designu, architektuře a současnému umění.


Ivo Janoušek

Bakalářský obor Dějiny umění na FF JU dokončil v roce 2013 a poté studoval na Semináři dějin umění FF MU v Brně. Během studií se jako kurátor podílel na jedné z částí Zemské výstavy Jižní Čechy – Horní Rakousko (2013) nebo na výstavním a publikačním projektu k výročí 200 let pašijových her v Hořicích na Šumavě (2016). V roce 2015 vyhrál výběrové řízení na pozici vedoucího programu Klášterů Český Krumlov a podílel se na tvorbě tamních stálých expozic. Dlouhodobě se podílí na produkci kulturních akcí města Český Krumlov, jako jsou např. Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Kouzelný Krumlov, Advent a další. Necelých 10 let je rovněž aktivním hudebníkem v uskupeních Piano Duo a Chlapi v sobě. Po komunálních volbách v roce 2018 se stal neuvolněným místostarostou Českého Krumlova pro oblast kultury, managementu historického dědictví a UNESCO.


Barbora Koritenská (roz. Staňková) 

Vystudovala bakalářský obor Dějiny umění na FF JU v roce 2014, magisterský titul z oboru Literárně-historická studia získala tamtéž v roce 2016. V následujícím roce navíc absolvovala na FF JU nově vzniklý magisterský obor Dějiny a filozofie umění. Během studia stála u založení spolku Živá vila, jež si klade za cíl záchranu cenné architektonické památky, funkcionalistické Kralovy vily v Prachaticích. Pořádáním kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve svém rodném městě tak přispívá k rozvoji občanské a komunitní společnosti. Tyto aktivity se odrazily během komunálních voleb v roce 2018 v jejím zvolení do městského zastupitelstva za hnutí nezávislých kandidátů Živé Prachatice. Nyní pracuje v oddělení evidence movitých památek Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.


Petr Adámek

Absolvoval obor Dějiny umění na FF JU v roce 2013. Magisterský titul poté získal na Semináři dějin umění FF MU v Brně za práci pojednávající o experimentálním výzkumu umělecké intence. Již během svého studia v Českých Budějovicích aktivně spolupracoval na uměleckohistorických grantových projektech a věnoval se publikační činnosti. Při studiu v Brně se však začal zajímat o současný neurovědní výzkum a zaměřil se na oblast lidské percepce uměleckých děl. V současné době je studentem doktorského studia oboru Neurovědy na 3. lékařské fakultě UK. Pod vedením doc. Ladislava Kesnera pracuje ve výzkumném týmu Obraz, mysl, mozek v laboratořích Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a zároveň dohlíží na chod kognitivní laboratoře Univerzity Palackého v Olomouci.


Lenka Vrlíková

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2011, poté studovala magisterský program na Semináři dějin umění FF MU v Brně. Již během studií pracovala jako stážistka například v brněnské Moravské galerii či v pražském Náprstkově muzeu afrických, asijských a amerických kultur. Od roku 2014 provádí terénní výzkumy v Etiopii zaměřené na středověké nástěnné malířství v regionech Tigray a Amhara. Působila také jako výzkumný pracovník na Institutu etiopských studií v Addis Abebě a vykonala studijní pobyt v římském Pontifical Oriental Institute. V rámci svého doktorského studia na SDU FF MU se zaměřuje na dějiny etiopského malířství 13.–15. století, k tématu přednášela na domácích i zahraničních konferencích a v roce 2018 získala Stipendium Dr. Alfreda Badera.


Zuzana Prokopová

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2011 a poté pokračovala magisterským oborem Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (abs. 2014). Během studia na FF JU začala v rámci povinné odborné praxe pracovat v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. Podílela se na produkci výstav a psaní odborných textů do katalogů výstav o současné české i světové architektuře. V letech 2014 – 2017 působila na pozici koncepční specialistky v oblasti kultury a umění na Odboru kultury Magistrátu hl. m. Prahy, takže její hlavní pracovní náplní byla všestranná administrace grantových žádostí v oblasti kultury, ale podílela se také na vzniku některých koncepčních materiálů týkajících se kultury v české metropoli. V současné době pracuje v neziskovém sektoru.


 

PETER DEMETER

Absolvoval estetiku a následně literárně-historická studia na FF JU v Českých Budějovicích. V roce 2015 zahájil doktorské studium na Ústavu bohemistiky FF JU, které o pět let později úspěšně dokončil. Mezi tím prošel také rigorózním řízením v oboru kulturálních studií. V rámci své odborné činnosti se zaměřuje na dějiny a teorii „mimodivadelní“ teatrality obsažené v reprezentačních strategiích různých subkultur (zejména sexuálních menšin) nebo v symbolické komunikaci historické šlechty 18. a 19. století. Od roku 2016 působí na státním zámku Dačice spravovaném Národním památkovým ústavem, kde se mimo jiné podílel na tvorbě cyklu výstav Šlechtické neřesti (2017–2019) a také stejnojmenného katalogu. Dále je například editorem a spoluautorem monografie Život a dílo Terezie Dalbergové (2017) finančně podpořené Grantovou agenturou JU, napsal jednu z kapitol monografie Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy (2017) Petra A. Bílka a Josefa Šebka a samostatně mu vyšla monografie Ušlechtilá posedlost. Dalbergové a jejich vědecké zájmy (2019).


 

MARTINA VAŠÁKOVÁ

 

Bakalářské studium Estetiky na FF JU dokončila v roce 2014 a magisterský titul z estetiky získala na FF UK v Praze v roce 2017. Během studia si přivydělávala jako redaktorka internetových magazínů a autorka článků v regionálních novinách. Po absolvování praxe v Jihočeském divadle v ČB se rozhodla divadlu věnovat intenzivněji. V Benešově založila Divadelní spolek deFormace, který se zabývá autorskou tvorbou, píše tu texty a amatérsky režíruje.  Od roku 2015 sbírala pracovní zkušenosti z různých pražských divadelních scén, pracovala jako asistent produkce v Divadle v Dlouhé, Vila Štvanice nebo Divadle X10. Jako dobrovolník mezinárodního workcampu se podílela na natáčení dokumentu, který tematizoval násilí na galicijských ženách a genderovou nerovnost (projekt Xunta Galicie, Un rural de cine). V současnosti je zaměstnaná stále v Divadle v Dlouhé, nyní jako inspicientka. 
 

 

MILOSLAVA JELONKOVÁ

Obor Estetika na FF JU absolvovala v roce 2010, poté studovala na FF MU v Brně obory Učitelství estetické výchovy pro SŠ a Management v kultuře. Magisterské studium zakončila diplomovou prací s názvem „Strategický plán rozvoje kultury v obci Tučapy u Soběslavě“, kterou chtěla přispět k navýšení společensko – kulturního potenciálu obce, z níž pochází. Otázkám, jaký význam má kultura pro občany a jaké jsou možnosti jejího rozvoje, se ráda věnuje ve svém osobním i profesním životě. V roce 2013 začala pracovat jako referentka na odboru kultury a cestovního ruchu města Třeboně, kde zajišťuje produkci a propagaci kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Organizuje jihočeskou přehlídku uměleckého přednesu a divadla poezie Třeboň poetickou, festival Pohádková Třeboň, festival pouličních umělců Kačka v hučce, slavnosti Jarní Třeboň a vánoční Třeboň plnou andělů, cyklistické a turistické akce Třeboňská šlapka a Kolem Světa za Hanzelkou, výstavy, literární a výtvarné soutěže, městské trhy aj. Vedle profesního zaměření se zapojuje do komunitního života města a je spoluorganizátorkou sousedských slavností Zažít Třeboň jinak. Mezi její záliby patří vedle kultury a umění také toulky nejen jihočeskou krajinou, sport, jóga a četba inspirativní literatury.


 

LENKA PIPER (roz. BARDOVÁ)

Vystudovala bakalářský obor Estetika na FF JU (2012), kde následně pokračovala v magisterském studiu Literárně-historická studia (2014). Během studia spolupracovala s Galerií současného umění a architektury (Dům umění) v Českých Budějovicích jako asistentka lektorky vzdělávacích pořadů. Podílela se na projektu Národního památkového ústavu Zlatokorunský Orbis Pictus, který byl oceněný cenou Evropské Unie Europa Nostra. Dále pracovala v Alšově jihočeské galerii jako lektorka vzdělávacích pořadů pro studenty středních škol a gymnázií. Při studiu rovněž přispívala do časopisů a internetových platforem o umění a kultuře, např. Ateliér, Artalk, FleshArt. Po absolvování magisterského studia žila a pracovala šest let ve Spojených arabských emirátech. V současné době studuje doktorský program Mediální a kulturální studia na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své disertační práci se zabývá problematikou definice pojmu umění v souvislosti s australským aboriginským uměním.


 

BARBORA KOCANDOVÁ

Absolvovala bakalářský obor Estetika na FF JU v roce 2017. Již během studia byla jedním ze zakládajících členů prvního re-use centra a neziskové organizace Z pokoje do pokoje, která se věnuje provozu sdílené dílny, pořádání kurzů na téma renovace nábytku, organizování workshopů a jiných akcí, rozšiřující povědomí o recyklaci, upcyklaci a udržitelném způsobu života. V současné době se stále aktivně věnuje a rozvíjí projekt Z pokoje do pokoje a zároveň studuje magisterský obor Sociální a kulturní ekologie na FHS UK v Praze.