Doktorské studium


 

SEZNAM OBORŮ DOKTORSKÉHO STUDIA


Obor/program doktorského studia
 
Jazyk studia Platnost akreditace pro standardní dobu studia 3 roky Platnost akreditace pro standardní dobu studia  4 roky


Archaeology

anglický jazyk   17. prosince 2029


Archeologie 

český jazyk 31. 12. 2024 17. prosince 2029


České dějiny

český jazyk 31. 12. 2024 16. 11. 2028


Český jazyk

český jazyk  31. 12. 2024  


Dějiny novější české literatury

český jazyk 31. 12. 2024  


History of 19th and 20th Century Literature

anglický jazyk 31. 12. 2024  


Pomocné vědy historické

český jazyk  31. 12. 2024 16. 11. 2028


Románské jazyky

český jazyk  31. 12. 2024 24. 2. 2029


Teorie a dějiny novější české literatury 

český jazyk    1. 3. 2029


Theory and History of Modern Czech Literature

anglický jazyk    1. 3. 2029


Tschechische Geschichte 

německý jazyk  31. 12. 2024  

  • PORTÁL IS/STAG - veřejná část databáze kvalifikačních prací, včetně posudků na práce