Výběrová řízení

  • AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM: BYLY VYHLÁŠENY VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA POBYTY V AR 2020/2021 (viz níže).

 


Akademický rok 2019/2020 a 2020/2021


Studijní pobyty

 

  • 1. Výzva k podávání žádostí o stipendium na mobilitu typu FREEMOVER v roce 2020, více informací zde.

 → Přihláška - FREEMOVER

Výsledky výběrového řízení na mobility typu FREEMOVER (průběžný termín) zde.

 

  • 2. Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ a studijní pobyty v programu DVOJÍHO DIPLOMU v akademickém roce 2020/2021.

Výběrové řízení bylo ukončeno k 6. 3. 2020, 15:00 h. Aktuálně není vypsáno žádné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+.

Výsledky výběrového řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ a dvojího diplomu zde.

 


Praktické stáže

 

  • 1. Výběrové řízení na stipendia v zahraničí v akademickém roce 2020/2021 v rámci programu Erasmus+.

Výsledky výběrového řízení na praktické stáže v programu Erasmus+ (1. termín) zde.

​Výsledky výběrového řízení na praktické stáže v programu Erasmus+ (individuální z dův. COVID-19) zde.

 

Další přihlášky můžete podávat k následujícím termínům:

⏰ 30. 10. 2020

⏰ 15. 1. 2021

⏰ 14. 5. 2021

 

  • Podmínky výběrového řízení zde.
  • Přihláška ke stažení zde.
  • Povinnou přílohou k přihlášce je motivační dopis v českém a v cizím jazyce (tj. v pracovním jazyce zahraniční organizace). 
  • Pracovní stáže bude možné vykonávat v termínu od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2021.

 

 

  • Tipy pro vyhledání nabídek pracovních stáží:

​     → nabídky publikované zde níže na stránce

     → Facebook Zahraniční oddělení JU

     → Globalplacement.com (online vyhledávač pracovních stáží založený za podpory Evropské komise)

     → ErasmusIntern.org