Akademický senát (AS FF JU)

 
 


VNITŘNÍ PŘEDPISY

 
 


ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ AS FF JU

 
 


SLOŽENÍ AS FF JU (2020–2022)               

 


Předsedkyně AS FF JU:

doc. Mgr. Miroslava AUROVÁ, Ph.D.

aurova@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky


Místopředsedkyně AS FF JU z řad akademických pracovníků:

Mgr. Alena PROŠKOVÁ, Ph.D.

aproskova@ff.jcu.cz

Ústav anglistiky


Místopředsedkyně AS FF JU z řad studentů:

Mgr. Ing. Kateřina HODKOVÁ

hodkok01@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky


Čenové AS FF JU z řad akademických pracovníků:

Mgr. Veronika FAKTOROVÁ, Ph.D.

faktorova@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky


Mgr. et Mgr. Václav GRUBHOFFER, Ph.D.

vgrubhoffer@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky


Mgr. Martina HALAMOVÁ, Ph.D.

halamova@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky


doc. PhDr. Josef HRDLIČKA, Ph.D.

hrdlicka@ff.jcu.cz

Historický ústav


doc. PhDr. Ladislav NAGY, Ph.D.

lnagy@ff.jcu.cz

Ústav anglistikyČlenové AS FF JU z řad studentů:

Mgr. Helena DVOŘÁKOVÁ

hulesh00@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky 


Bc. Jan LASSNER

lassnj00@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky – Ústav věd o umění a kultuře


Jan ZÁMEČNÍK

zamecj04@ff.jcu.cz

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky
 

 


VOLBY DO AS FF JU PRO OBDOBÍ 2020–2022


VOLBY DO AS JU PRO OBDOBÍ 2020–2023