Pozvánka na zasedání AS FF JU


 

České Budějovice dne 13.května 2020

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

online schůze Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se bude konat ve středu 20. května od 13.00 hodin.

V případě, že zvažujete účast na zasedání AS JU, prosím kontaktujte předsedu AS FF JU doc. Ladislava Nagye, Ph.D.,  (lnagy@ff.jcu.cz), který Vám pošle odkaz pro připojení.

 

Program jednání:

1) Projednání a schválení rozpočtu. 
2) Projednání a schválení akreditací předložených panem proděkanem Radimským. 
3) Finalizace komise pro volby do AS FF JU.
4) Různé.