Filozofická fakulta JU se znovu umístila v žebříčku nejlepších vysokých škol v České republice

Filozofická fakulta se v letošním roce v průzkumu časopisu TÝDEN umístila na krásném druhém místě mezi humanitními vědami.


Časopis TÝDEN představuje vysoké školy a fakulty univerzit, které se nejlépe umístily ve vzájemném srovnání na základě určených kritérií. Porovnávala se kritéria, jako jsou šance na přijetí, kvalita výuky a vědy po personální stránce, počet RIV bodů, které univerzita získává za odborné články, publikace, granty a další vědeckou činnost. Při hodnocení se sledovalo i zařazení univerzity v zahraničních žebříčcích CWUR, THE a CQ a dále hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.


Článek je ke stažení → ZDE (pdf).