Erasmus - mobility studentů

1) Vyjíždím na erasmus pobyt/zahraniční mobilitu – co musím udělat?

(s ohledem na studium na domácí fakultě)

  • řídit se pokyny referentky pro zahraniční vztahy FF JU, p. Mgr. Markéty Šmídové, Ph.D.
  • hlídat si stránku týkající se zahraničních vztahů
  • na studijní oddělení není třeba výjezd hlásit, informace předává fakultní zahraniční oddělení
  • přes portál STAGu musí student vyplnit informace o svém výjezdu (v záložce ECTS – výjezdy)
  • před výjezdem je třeba pečlivě zvážit, které předměty v AR bude mít student zapsány na FF JU (domluva s jednotlivými vyučujícími, resp. ředitelem příslušného ústavu) k plnění a jaké bude plnit v zahraničí

 

2) Vrátil jsem se z erasmus-pobytu/zahraniční mobility – co musím udělat?

(s ohledem na studium na domácí fakultě)

  • ohlásit se na příslušném oddělení univerzity, resp. fakulty a odevzdat všechna potvrzení, která tato oddělení vyžadují
  • na zahraničním oddělení FF JU je třeba podat žádost o uznání předmětů ze zahraničního pobytu + přiložit Transcript of records (řídí se bodem 9E Opatření děkana č. 5/2017, jímž se upravují podmínky pro uznávání zápočtů, zkoušek a etapy studia na FF JU), tato žádost není zpoplatněna
  • přes Portál STAGu (ECTS – výjezdy) je třeba na výjezdu, z něhož se student vrátil, vyplnit všechny absolvované předměty - vybrat záložku předměty a postupně vkládat jednotlivé předměty. Vyplnit vše, včetně kódu nebo zkratky předmětu (pokud jej fakulta neuvádí, tak použít X1, X2, X3, atd.), počtu kreditů, hodnocení lokálního, resp. ECTS a počtu hodin (pokud student toto číslo nezná, uvádí 0)
  • všechny předměty, které student v zahraničí splnil, budou na FF JU uznány a započítány jako splněné v daném akademickém roce; některé z těchto předmětů mohou být uznány a započítány jako ekvivalenty povinných, resp. povinně volitelných předmětů studijního plánu (student označuje v žádosti a ústav se k této skutečnosti vyjadřuje; v tomto případě pak student nemůže získat kredity i za ekvivalentní zapsaný "domácí" předmět, pouze za onen "dovozový")
  • po vyjádření ústavu provede p. Mgr. Hosnedlová uznání předmětů ve STAGu a připraví písemné rozhodnutí o uznání předmětů; po podpisu děkana FF JU je rozhodnutí předáno studentovi/studentce.