Sdělení SO č. 1/2018 (uzavření disciplín v LS 17/18)


Sdělení studijního oddělení FF JU č. 1/2018
 


Zrušená výuka předmětů - LS 2017/2018

 


V souladu s odst. 4 písm. c) čl. 21 (Organizace zápisu předmětů) Studijního a zkušebního řádu JU byla zrušena výuka níže uvedených předmětů.


V souladu s čl. 21 odst. 8 písm. e) si mohou studenti a studentky, jichž se tato změna dotkla, dodatečně BEZPLATNĚ prostřednictvím studijního oddělení zapsat jiný předmět.

 


Písemnou žádost o dopsání jiného předmětu mohou níže uvedení studenti podat nejpozději do 2. března 2018.


K tomuto datu je rovněž třeba nechat u své studijní referentky ve výkazu o studiu odstranit/škrtnout předmět, jehož výuka byla zrušena.

 


UAN/PRAG (Pragmatika)


K tomuto datu je rovněž třeba nechat u své studijní referentky ve výkazu o studiu odstranit/škrtnout předmět, jehož výuka byla zrušena.

 


URO/MFK (Francouzská kinematografie)


Dangová Phuong Thang

A17021


Jelínková Zora

A17224