Studijní plány jednotlivých oborů (nástup ke studiu v roce 2019 a dříve)

Studijní plány jednotlivých oborů (nástup ke studiu v roce 2019 a dříve)

  • všechny bakalářské a navazující studijní obory jsou na fakultě akreditovány a nabízeny výhradně v prezenční formě studia
  • doktorské studijní obory jsou akreditovány a nabízeny v prezenční i kombinované formě studia (studijní plán je shodný pro obě formy studia)
  • byly zveřejněny ve spolupráci s garantujícími ústavy dne 6. 9. 2019, v případě dotazů kontaktujte garantující ústav, resp. fakultní administrátorku STAG

 


Plány pro bakalářské jednooborové studium:
 


Archeologie (ARL)

plán ke stažení zde


Archivnictví (ARC)

plán ke stažení zde


Bohemistika (BOH)

plán ke stažení zde


Česko-německá areálová studia (CNAS)

plán ke stažení zde


Dějiny umění (DU)

plán ke stažení zde


Estetika (EST)

plán ke stažení zde


Francouzský jazyk a literatura (FJL)

plán ke stažení zde


Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO)

plán ke stažení zde


Historie (HIS)

plán ke stažení zde


Italský jazyk (IJ)

plán ke stažení zde


Kulturní studia (KUST)

plán ke stažení zde


Španělský jazyk a literatura (SJL)

plán ke stažení zde


Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO)

plán ke stažení zde

 


Plány pro bakalářské dvouoborové studium:

/jedná se vždy o kombinaci dvou oborů (např. HIS_d + BOH_d) a tzv. "společného základu"


Dvouoborový společný základ (DSpZ)                                         

plán ke stažení zde


Anglický jazyk a literatura (AJL_d)

plán ke stažení zde


Archeologie (ARL_d)

plán ke stažení zde


Archivnictví (ARC_d)

plán ke stažení zde


Bohemistika (BOH_d)

plán ke stažení zde


Dějiny umění (DU_d)

plán ke stažení zde


Estetika (EST_d)

plán ke stažení zde


Francouzský jazyk a literatura (FJL_d)

plán ke stažení zde


Historie (HIS_d)

plán ke stažení zde


Italský jazyk a literatura (IJL_d)

plán ke stažení zde


Kulturní studia (KUST_d)

plán ke stažení zde


Německý jazyk a literatura (NJL_d)

plán ke stažení zde


Španělský jazyk a literatura (SJL_d)

plán ke stažení zde

 


Plány pro navazující magisterské studium:


Archeologie (ARLn)                                                                       

plán ke stažení zde


Archivnictví (ARCn)

plán ke stažení zde


Bohemistika (BOHn)

plán ke stažení zde


Česko-německá areálová studia (CNASn)                                                  

plán ke stažení zde


Dějiny a filozofie umění (DFUn) 

plán ke stažení zde


Francouzský jazyk (FJn)

plán ke stažení zde


Historie (HISn)                                                                                             

plán ke stažení zde


Italský jazyk (IJn)

plán ke stažení zde


Kulturální studia (KLSn)

plán ke stažení zde

 
Literárně-historická studia

plán ke stažení zde


Španělský jazyk (SJn)

plán ke stažení zde

 


Plány pro navazující učitelské dvouoborové studium:

/jedná se vždy o kombinaci dvou oborů (např. uCJL + uD) a tzv. "společného základu pro učitelské studium"/


Společný základ pro učitelské studium                                 

plán ke stažení zde


Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

plán ke stažení zde


Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

plán ke stažení zde


Učitelství dějepisu pro střední školy

plán ke stažení zde


Učitelství francouzského jazyka pro střední školy

plán ke stažení zde


Učitelství italského jazyka pro střední školy

plán ke stažení zde


Učitelství španělského jazyka pro střední školy

plán ke stažení zde

 


Plány pro navazující neučitelské dvouoborové studium:

/jedná se vždy o kombinaci dvou oborů (např. nHIS + nBOH) a tzv. "společného základu pro neučitelské studium"/


Společný základ pro neučitelské studium                       

plán ke stažení zde


Anglická a americká literatura (nAAL)

plán ke stažení zde


Bohemistika (nBOH)

plán ke stažení zde


Historie (nHIS)

plán ke stažení zde


Francouzský jazyk a literatura (nFJL)

plán ke stažení zde


Italský jazyk a literatura (nIJL)

plán ke stažení zde


Španělský jazyk a literatuta (nSJL)

plán ke stažení zde
 


Překladatelství

/jedná se vždy o kombinaci dvou oborů (např. nPAJ + nPFJ, resp. nPAJ +nPSJ) a tzv. "společného základu pro překladatelství"/

 


Překladatelství anglického jazyka

plán ke stažení zde


Překladatelství francouzského jazyka

plán ke stažení zde


Překladatelství španělského jazyka

plán ke stažení zde


Společný základ pro překladatelství

plán ke stažení zde

 Plány pro doktorské studium:
 


Archeologie (ARCHp, ARCHk)                                   

plán ke stažení zde (kreditní studium)
plán ke stažení zde (nekreditní studium)


České dějiny (CDp, CDk)

plán ke stažení zde


Teorie a dějiny novější české literatury (TDNCLp, TDNCLk)

plán ke stažení zde


Pomocné vědy historické (PVHp, PVHk)

plán ke stažení zde


Románské jazyky (ROMp, ROMk)

plán ke stažení zde

za obsahovou správnost této stránky zodpovídá: Mgr. Monika Hosnedlová