Zápis povinně volitelných / volitelných předmětů do 1. semestru studia

TATO INFORMACE SE TÝKÁ POUZE STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ

 

  • Zápis povinně volitelných (status B), resp. volitelných předmětů (status C) probíhá do 16.10.2020 prostřednictvím formuláře (1 ks obdržel/a na zápisu každý/á student/ka):
     

1) předměty nabízené ústavem FF JU

2) předměty z jiných pracovišť než FF JU.


Ad 1)

V případě, že si student/ka 1. ročníku chce zapsat předmět z nabídky ústavu FF JU, použije formulář žádosti,  která v případě zápisu PV a V předmětů studentů 1. ročníku do ZS (tj. do jejich 1. semestru studia) není zpoplatněna. Žádost naleznete zde.

Student/ka si předmět vybere a přihlásí se na něj - vyplněním jména, příjmení, oboru a ročníku (týká se pouze 1. ročníku), osobního čísla, statutu předmětu, resp. dne a hodiny výuky. Na žádosti musí být souhlas vyučujícího - zakroužkováním slova souhlasím a připojením podpisu vyučujícího.

Tento zápis je omezen mezním datem 16.10.2020 (trvá do 12.00 hodin).

Žádost student/ka odevzdá své studijní referentce, ideálně vhozením do dřevěné uzamykatelné schránky před studijním oddělením.

 

Ad 2)

V případě, že si student/ka 1. ročníku chce zapsat předmět z pracoviště (katedry) jiné fakulty, použije formulář žádosti,  která v případě zápisu PV a V předmětů studentů 1. ročníku do ZS (tj. do jejich 1. semestru studia) není zpoplatněna.

Řádně vyplněnou žádost (opatřenou podpisem sekretářky katedry nebo konkrétního vyučujícího a razítkem katedry jiné fakulty - aby studijní oddělení FF JU mělo kontrolu, že zápis předmětu je skutečně katedrou jiné fakulty povolen) odevzdá student své studijní referentce nejpozději 16.10.2020.

Odevzdávání žádostí je možné prostřednictvím dřevěné uzamykatelné schránky před studijním oddělením FF JU, není třeba referentku osobně vyhledávat.

 

  • Formulář žádosti naleznete zde (jedna žádost smí obsahovat pouze jeden předmět, student smí podat více žádostí).

 

Studijní referentky zařídí vložení předmětu do STAGu.