Anglický jazyk a literatura (přijímací řízení 2021/2022)


Anglický jazyk a literatura


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a zároveň průměrná známka z předmětu anglický jazyk je nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

Od uchazečů se očekává vstupní znalost angličtiny na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru budou po uchazeči požadovány:

 • Znalost anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. Tato znalost je naprosto nezbytná, neboť většina výuky i atestací probíhá v angličtině.
 • Základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí.
 • Předložení seznamu přečtené literatury; v něm může být obsažena beletrie, poezie, drama, ale stejně tak i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. Oceňuje se zejména literatura přečtená v anglickém originále a též literatura klasická (např. Shakespeare, Defoe, Fielding, Austenová, Dickens, Stevenson, Hardy, Joyce, Hawthorne, Melville, Whitman, Fitzgerald, Hemingway).


Hodnocení pohovoru (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Znalost anglického jazyka = max. 50 bodů
 • Základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí = max. 20 bodů
 • Diskuse nad seznamem přečtené literatury = max. 30 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Praktickou znalost anglického jazyka na úrovni C1
 • Rozhled v anglické literatuře a kultuře
 • Schopnost vyjadřovat se slovně i písemně anglicky
 • Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře
 • Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – bližší informace zde
   

 S čím lze tento program kombinovat?


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Bohemistika, Francouzský / Německý / Španělský jazyk a literatura, Italský jazyk a kultura, Historie, Archivnictví, Archeologie, Kulturní studia, Dějiny umění, Estetika aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště


Ústav anglistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE