Dějepis se zaměřením na vzdělávání (přijímací řízení 2021/2022)

 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu dějepis nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru bude po uchazeči požadováno:

 • Znalost základní faktografie českých a světových dějin v rozsahu výuky gymnázia.
 • Rozhovor o přečtené literatuře; soupis populárně naučné literatury s historickou, uměnovědnou a obdobnou tematikou předloží každý uchazeč zkušební komisi.
 • Schopnost interpretace historických faktů a pojmů z českých a světových dějin v rozsahu výuky dějepisu gymnázia.


Hodnocení pohovoru (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Znalost základní faktografie = max. 30 bodů
 • Rozhovor o přečtené literatuře = max. 30 bodů  
 • Schopnost interpretace historických faktů a pojmů = max. 40 bodů

 


 Co tento program nabízí?

 

 • Orientaci v historiografii, současné metodologii historické vědy a schopnost prakticky aplikovat získané odborné poznatky
 • Osvojení základů z pedagogiky a psychologie se zaměřením na  středoškolské výukové prostředí.
 • Absolvování asistentské praxe na střední škole.
 • Přípravu ke studiu navazujícího studijního programu učitelství dějepisu či studijního programu obdobného zaměření.
 • Možnost strávit část studia na zahraničních univerzitách.
   

 S čím lze tento program kombinovat?


Program Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako studijní program pro sdružené studium symetrického typu, lze jej studovat výhradně v kombinaci s jiným bakalářským studijním programem se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.

 

V rámci Filozofické fakulty JU lze kombinovat s následujícími programy:


 Garantující pracoviště


Historický ústav FF JU v ČB


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE