Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (přijímací řízení 2021/2022)

 

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


 Jak se stát studentem?


Ke studiu bakalářského studijního programu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně vykonal/a maturitní zkoušku a současně v přijímacím řízení vyhověl/a předepsaným požadavkům.

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud je jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a zároveň průměrná známka z předmětu španělský jazyk nejvýše 1,50. 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

Pro španělštinu je vyžadována vstupní znalost na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce.
 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokáží:

 • Schopnost komunikovat španělsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
 • Rozhled ve španělské a latinskoamerické literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam (v češtině nebo v originále) přečtené beletrie, poezie a divadelních her od španělsky píšících autorů.
 • Orientaci v následujících oblastech: dějiny Španělska a Latinské Ameriky; současný politický, společenský a ekonomický život španělsky mluvících zemí; jejich umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění).

 

Hodnocení pohovoru (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace ve španělském jazyce = max. 50 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů
 • Znalost reálií, dějin a kultury Španělska = max. 25 bodů

 

Pohovor je hodnocen v rozsahu 0-100 bodů, ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů.


 Co tento program nabízí?

 

 • Rozvíjení znalostí španělského jazyka až k úrovni C1
 • Vhled do dějin španělské a latinskoamerické literatury
 • Orientaci v kultuře a reáliích hispanofonních zemí
 • Komplexní vhled do struktury a fungování španělskéo jazyka
 • Osvojení základů z pedagogiky a psychologie se zaměřením na  středoškolské výukové prostředí
 • Poznání základních principů výuky cizích jazyků
 • Absolvování asistentské praxe na střední škole
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – partnerské univerzity

 


 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako studijní program pro sdružené studium symetrického typu, lze jej studovat výhradně v kombinaci s jiným bakalářským studijním programem se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.

 

V rámci Filozofické fakulty JU lze kombinovat s následujícími programy:


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE