Učitelství pro střední školy se specializací francouzský jazyk a literatura (přijímací řízení 2021/2022)


Učitelství pro střední školy se specializací francouzský jazyk a literatura


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu spočívá v ústním pohovoru, během něhož prokáže uchazeč/ka znalosti francouzské literatury a praktické i teoretické znalosti francouzského jazyka. Součástí přijímací zkoušky je rovněž pohovor z pedagogiky a psychologie.

 

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0–100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.
 

Hodnocení

 • francouzský jazyk = max. 40 bodů
 • francouzská literatura = max. 40 bodů
 • pohovor z pedagogiky a psychologie = max. 20 bodů 
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Rozvíjení znalostí francouzského jazyka až k úrovni C2
 • Komplexní vhled do struktury a fungování francouzského jazyka
 • Prohloubení znalostí z pedagogiky a psychologie se zaměřením na  středoškolské výukové prostředí
 • Osvojení teoretických i praktických aspektů výuky francouzského jazyka
 • Absolvování průběžné a souvislé pedagogické praxe na střední škole
 • Možnost strávit část studia v zahraničí  – seznam partnerských univerzit

 


 S čím je možné tento program kombinovat?


Navazující magisterský program Učitelství pro střední školy: Francouzský jazyk a literatura je koncipován jako dvouoborový program se specializacemi, a proto je realizován vždy v kombinaci s dalším programem učitelství pro střední školy z následující nabídky:


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE