Konzultační hodiny prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc.,

se v době od 11. května do 1. června 2020 konají vždy v pondělí od 10.00 do 11. 30 hodin

Konzultační hodiny prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc.,se v době od 11. května do 1. června 2020 konají vždy v pondělí od 10.00 do 11. 30 hodin.