Prof. Dr. Anton Schindling zemřel

                                                                             

 

 

 

 

     U příležitosti 10. výroční založení Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

     udělil její děkan na slavnostním zasedání vědecké rady 9. listopadu 2016 na návrh ředitele

     Historického ústavu jako výraz ocenění dlouholeté vědecké a pedagogické spolupráce mezi

     Karl-Eberhards-Universität Tübingen a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích

     panu profesoru Antonu Schindlingovi Pamětní medaili.