Výsledky ústavního kola Studentské vědecké konference Historie 2020

 

Do celostátního kola Studentské vědecké konference Historie 2020, které pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, postoupily z Historického ústavu Filozofické fakulty JU dvě soutěžní práce (v abecedním pořadí autorů):

 

Bc. Karel Petrášek, Každodenní život jihočeských rašelinářů v první polovině 20. století

 

Bc. Petra Suchanová, Zásobování svatební hostiny Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku roku 1666

 

Ředitel ústavu vyjadřuje všem autorkám a autorům soutěžních prací za jejich vynaložené odborné úsilí upřímné poděkování.