Opera historica 19, 2018, č. 2

 

OPERA HISTORICA 19, č. 2 (celé číslo v pdf)

OBSAH

 

Vědecké studie / Articles

Stephan Sander Faes (Abstracts)

Composite Domination and State Formation, 1650–1700

Manorialism and the Fiscal-Financial-Military Constitution in Habsburg Bohemia

 

Dana Marešová (Abstracts)

Ušlechtilé nápoje. Káva, čaj a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy ve druhé polovině 17. a v 18. století na základě výzkumu zámeckých a palácových inventářů

 

Małgorzata Durbas (Abstracts)

The Organisation of Scientific Research at Leszczynski´s Academy in Nancy

 

Historiografie a metodologie / Historiography and Methodology

Rostislav Smíšek (Abstracts)

Barokní šlechta v české historiografii posledního desetiletí

 

Edward Castleton (Abstracts)

Untimely Meditations on the Revolution of 1848 in France  

 

Ivo Cerman (Abstracts)

Maria Theresa’s Tricentennial in the Czech Republic of 2017

 

Zprávy o nové literatuře / Book reviews

Jaroslav Čechura – Veronika Stachurová Kucrová – Zuzana Vlasáková, Smiřičtí. Krátké dějiny úspěšného rodu (Josef Čížek)

Táňa Šimková, „Hrad přepevný je Pánbůh náš“. Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury (Josef Hrdlička)

Marek Starý, Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské (Václav Bůžek)

Josef Hrdlička – Jiří Just – Petr Zemek, (edd.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520-1620 (Anna Pečinková – Tomáš Malý)

Stefan Hanss, Lepanto als Ereignis. Dezentrierende Geschichte(n) der Seeschlacht von Lepanto (1571); týž, Die materiele Kultur der Seeschlacht von Lepanto (1571). Materialität, Medialität und die historische Produktion eines Ereignisses I-II (Václav Bůžek)

Josef Kadeřábek, Nerovný boj o víru. Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný (1600-1665) (Josef Hrdlička)

Jiří Kubeš a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740 (Kateřina Pražáková)

Jan Hennings, Russia and Courtly Europe: Ritual and the Culture of Diplomacy, 1648-1725 (Rostislav Smíšek)

Barbara Stollberg-Rilinger, Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit (Ivo Cerman)

Josef Grulich, Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století (Bronislav Chocholáč)

Pavel Novák – Eva Lukášová – Stanislav Petráš – Jana Hutťanová, Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků. Kritický katalog výstavy (Ivo Cerman)

 

Co je nového v raném novověku / What´s new in early modern studies