Dějiny novověku II - seminář A

Politické dějiny raného novověku (17.–18. století)

LS 2020 Út 12.20-14.00 místnost: S10

 

Podmínky zápočtu:

Docházka na kurzovní přednášku, účast na semináři (max. 4 absence), aktivita při hodině, připravenost na četbu textů v hodině, 1 referát, 2 průběžné testy

Kurzovní seminář k dějinám novověku seznámí s hlavními milníky vývoje evropských států od absolutních monarchií k revolucím na konci 18. století. Hlavním cílem je objasnit vývoj, který směřoval k objevení lidských a občanských práv. V hodinách budeme studovat také vybrané pasáže některých zásadních textů politického myšlení. Ty nejsou vždy podnětem politického jednání, ale ukazují reflexi současníků.

 

Osnova:

1.         Úvod: rozdělení témat

2.         Anglická revoluce: leveleři, digeři (Kučera)

3.         Thomas Hobbes, Leviatan, 1651 (kapitoly 13–16) (referát – Hobbes life)  (Schwarz)

4.         Francouzský absolutismus a války Ludvíka XIV. (referát) (Cedlová)

5.         Anglický konstitucionalismus: Slavná revoluce (referát – Locke, Bill of Rights) (O Klíma)

Text: Bill of Rights + John Locke, Druhé pojednání o vládě, 1690 (kapitoly 7–13)

6.         Absolutismus v habsburské monarchii (referát – Veselka) (koreferát OZZ)

Text: Obnovené zřízení zemské, 1627; Evans, Vznik

7.         Francouzské osvícenství: Kritika státu? Text: Jean-Jacques Rousseau, O společenské smlouvě, 1762 (kniha I.6-9, kniha II.1-3, kniha III.4-5)  (referát – Rousseau)     (Drga)

8.         Habsburská monarchie: reformy Marie Terezie a Josefa II. (správní reformy) (referát – politické reformy; referát – školské reformy) (Babka)

9.         Americká revoluce: Text: Deklarace nezávislosti 1776, virginská deklarace lidských práv 1776; Ústava USA; US Bill of Rights  (Kadlečíková - Jellinek)

10.       Průmyslová a zemědělská revoluce (text: Adam Smith, Bohatství národů) (Frencl)

11.       Francouzské ústavy – srovnání; Text: Ústavy z roku 1791, 1793, 1795 (referát) (Kreklová)

12.       Utopický socialismus; text: Fr. M. Klácel, Listy o původu socialismu a komunismu (referát)