Specializační seminář k politickým a kulturním dějinám 18. a 19. století II

USA a české kulturní dějiny 18.-19. století

Téma LS navazuje na ZS, kdy jsme probírali veřejné vzdělání v českých zemích a českou empirickou odchylku konce 19. století, k níž došlo pod vlivem anglické, americké a francouzské civilizace. Pokud se v dnešní době zdá, že pozitiva americké civilizace byla lží, jelikož byla údajně vytvořena jen pro udržení černochů v otroctví a podřízenosti, pak je třeba zaměřit se v LS na černošskou otázku. V LS budeme probírat americkou civilizaci a pohled Čechů na ni a roli černošského tématu v našem vzájemném vztahu.

1. 16. 2. Úvod

2. 2.3.  Přehodnocení americké civilizace? – historiografické kořeny dnešní krize, vymezení hlavních bodů, souvislost s komunismem a českou historiografií a publicistikou 20. stol.

3. 16.3.  Republika: Založení otrokářské republiky? (četba B. Quarles, The Negro in Am Revolution, 1961)

4. 23.3.  Demokracie: „Sebeosvobození“ skrz vzpoury; četba Styron, Doznání Nata Turnera  

5. 30.3. Demokracie: Osvobození skrz abolicionismus; četba: Chaloupka strýčka Toma; Lincoln, House divided speech.

6.  6. 4. Češi v Americe (revolucionáři 1848, socialisté, technici, Chicago): názory na otroctví

7. 20.4. Rekonstrukce – segregace a černošská kultura (po 1865): školy, historiografie, hnutí; Frederick Douglas, četba prohlášení černochů, že USA je jejich domovem. Blackpast.org.

8.  27.4. Veřejné školství jako řešení (Horace Mann), woodcraft jako alternativa: četba Vojta Beneš, Humpal-Zemanová; Ernest Thompson Seton, Dva divoši (1903).

9.   4.5.  České zpracování dobrých i zlých podnětů (1870-1918): demokracie, sociologie, eugenika, rasismus, černošská otázka, urbanismus, průmysl, technokracie.

10.  11.5. Woodrow Wilson: nejhorší prezident?: četba: Wilson, Dějiny amerického lidu.

 

LITERATURA

České překlady (historiografie-propaganda):

Wilson, Woodrow, Nová svoboda, Praha 1917.

Wilson, Woodrow, Dějiny amerického lidu, I-V, Praha 1920-1927.

Nevins, Allan – Comager, Henry Steel, Dějiny Spojených států, Praha 1947.

Aptheker, Herbert, Kapitoly z dějin černošského lidu, Praha 1952.

Haywood, Harry, Za osvobození černochů, Praha 1952.

Foster, William Z., Nástin politických dějin amerického kontinentu, Praha 1953; TÝŽ, The Negro People in American History, New York 1954.

Ivanov, Robert Germanovič, Nevlastní děti Ameriky, Praha 1981.

Osiatyński, Wiktor, Kořeny, Praha 1988.

Michel, Joël, Lynčování. Zpráva o kruté minulosti USA, Praha 2009.

 

Překlady (pseudo-)černošské a abolicionistické literatury 18.-19. stol.

Beecher Stowe, Harriet, Strýček Tom čili otroctví ve svobodné Americe, Praha 1880; Chaloupka strýčka Toma vypravuje L. Brodská, Praha 1900; totéž upravila Máňa Voříšková, Praha 1938; v 1957 upravila Tilschová.

Bradford, Roark, Černošský pánbůh a páni Izraeliti, Praha 1937 (mnoho pozdějších vydání)

Wright, Richard, Syn černého lidu, Praha 1947.

Wright, Richard, Černý chlapec, Praha 1947.

Graham - DuBois, Shirley, Byl jednou jeden otrok: hrdinský život Fredericka Douglase, Praha 1957.

DuBos Heyward, Edwin, Porgy, Praha 1964.

Styron, William, Doznání Nata Turnera, Praha 1972.

Ellison, Ralph, Neviditelný, Praha 1981.

Haley, Alex, Kořeny, Praha 1981.

Jařab, Josef (ed.), Masky a tváře černé Ameriky, Praha 1985.

 

Česko(-německé) reakce na USA

Gerstner, František Antonín, Zprávy ze Spojených států severoamerických 1838-39, České Budějovice 2007 (vydalo Jihočeské muzeum)

Klácel, František Matouš, Výbor z díla, Praha 1964; noviny Slowan amerikánský 1860-61.

Fröbel, Julius, Die Negersklaverei in den Vereinigten Staaten als eine Frage der Ethik, in: TÝŽ, Aus Amerika, Bd. 1, S. 124-188.

Sládek, J. V., Má Amerika, Praha 1998; TÝŽ, Americké obrázky, Praha 1914.

Náprstek, Vojtěch, Jsem svobodný…Edice rodinné korespondence, ed. Martin Šámal, Praha 2017.

Čermák, Josef, Dějiny Ameriky od prvních počátků až do války občanské, Chicago 1890.

Humpal-Zemanová, Josefa, Amerika v pravém světle. Žena v Americe. Americké školství, Praha 1903.

Foustka, Břetislav, Slabí v lidské společnosti, Praha 1904.

Chalupný, Emanuel, Sociologie. Díl první: základy, Praha 1917.

Nežárecký, Josef Bradáč, Z dějin otrokářství, Praha 1917.

Haberman, Gustav, Z mého života. Vzpomínky z let 1876, 1877, 1884 a 1896, Praha 1914.

Pelant, Karel, Amerika, jaká vskutku je, Praha 1919.

Červinka, Vincenc, Za oceán. Listy z Ameriky, Praha 1920.

Kořenský, Josef, Amerika, Praha 1923.

Vlček, František J., Povídka mého života. Ze vzpomínek amerického Čecha, Praha 1929.

Voska, Emanuel, Americká demokracie, Praha 1919.

Vorovka, Karel, Americká filosofie, Praha 1929.

Beneš, Vojta, Obrázky z amerického školství, in: TÝŽ, O lepší svět I, Praha 1928, s. 32-55.

Mrazík, Jan – Ralph Waldo Emerson, Životospráva, Praha 1909.

Mrazík, Jan – Ralph Waldo Emerson, Essaye I-II, Praha 1912-1913.

Seifert, Miloš – Ernest Thompson Seton, Svitek březové kůry, Praha 1925.

Seifert, Miloš – Henry David Thoreau, Walden čili život v lesích, Praha 1924.

Režný, Karel, Imperia a otrokářství, Ostrava 1943 (!). (online www.nkp.cz)

Peroutka, Ferdinand – komentáře v australském časopisu Hlas domova (1950-1978) (online 1950-1965; 1966-1978); Mluví k vám Ferdinand Peroutka, I-III, Praha 2003-2006.

Köck, Thomas, Kudlich in Amerika oder who owns history. Ein carbondemokratischer Spaghettiwestern (divadelní hra, Wien 2020).

 

Literatura o Češích a amerikanismu

MZV ČR – Češi v Americe (online)

Čapek, Tomáš, Padesát let českého tisku v Americe, Praha 1911.

Dubovický Ivan, Češi v Americe, Praha 2018.

Jaklová, Alena, Čechoamerická periodika 19. a 20. století, Praha 2010.

Jařab, Josef, Americká černošská próza, Olomouc 1978.

Jařab, Josef, Amerika u nás a v nás, Praha 2018.

Kašpar, Oldřich, Tam za mořem je Amerika, Praha 1984.

Kašpar, Oldřich, Čeští vystěhovalci do Ameriky v 19. století, Praha 1986.

Peprník, Jaroslav, Amerika očima české literatury od vzniku USA až do roku 2000, Olomouc 2002.

Polišenský, Josef, Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky: Češi a Amerika I-II, Praha 1992-1996.

Secká Milena, Americký klub dam, Praha 2012.

Stingl, Miroslav, Černí bohové Ameriky, Praha 1992.

Studenovský, Tomáš, Rebel s hlavou v oblacích. Miloš Seifert (1881-1941), Praha 2017.

Šatava, Leoš, Migrační procesy a české vystěhovalectví 19. století do USA, Praha 1989.

Šuffner, Roman, Počátky českých novin v USA (online), stručně wikipedie.

Ženatý, Berty, Země pruhů a hvězd I-II, Praha 1927-1929.