Didaktika dějepisu (seminář pro ZŠ)

ZS akademického roku 2020/2021, dotace – 2 hodiny týdně

Garant: Mgr. Jaroslav Král

Vedoucí semináře: Mgr. Jaroslav Král

 

Cíle předmětu:

Seminář v praktické rovině prohloubí témata didaktických přístupů k výuce dějepisu, analýzu, formy a metody zpracování a výuky dějepisného učiva.

 

Témata seminářů:

 1. Příprava vyučovací hodiny
 2. Didaktika moderních dějin
 3. Didaktika dějin novověku
 4. Didaktika dějin středověku
 5. Didaktika dějin pravěku
 6. Didaktická analýza dějepisného učiva
 7. Formy dějepisného vyučování
 8. Volba výukových metod u konkrétních témat
 9. Učebnice dějepisu, jejich analýza a využitelnost v praxi
 10. Výukové weby pro učitele dějepisu
 11. Prezentace a rozbor modelové hodiny
 12. Hodnocení ve výuce dějepisu – tvorba didaktického testu, zkoušení, el. klasifikace
 13. Závěrečné shrnutí, náslech

 

 Doporučená literatura:

Aschenbrenner, M., Beneš, Z., Bocková, A. a kol., Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách, Ústí nad Labem 2006.

BENEŠ, Z., Moderní a soudobé dějiny - jejich výuka a edukace jimi, in: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014, s. 185-202.

Beneš, Z., Gracová, B., Průcha, J. a kol., Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu – teorie a multikulturní aspekty edukačního média, Praha 2009.

Robert ČAPEK, Moderní didaktika, Praha 2018.

Robert ČAPEK, Líný učitel  - Jak učit dobře a efektivně, Praha 2018.

Čapek,V., Gracová,B., Jílek,T., Východská,H., Úvod do studia didaktiky dějepisu, Plzeň 2005.

Činátl, K., Pinkas, J., Dějiny ve filmu: film ve výuce dějin, Praha 2014.

Havlůjová, H., Najbert, J. a kol., Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha 2014.

Hudecová, D., Jak modernizovat výuku dějepisu. Výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování, Úvaly 2007.

Hudecová, D., Labischová, D., Nebojme se výuky moderních dějin, Praha 2009.

Julínek,S., Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004.

Julínek, S., Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu, Brno 2006.

Kunstová, E. a kol., Metodické inspirace – samostatná práce v dějepise, ASUD 2005.

Labischová, D., Gracová, B., Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008.

Metodické inspirace – Dějepis po škole, ASUD 1999.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013), Praha 2013.

Geoff PETTY, Moderní vyučování, Praha 2013.

Růžičková, J., Didaktické inspirace, ASUD 1997.

Stradling, R., Multiperspektivita ve vyučování dějepisu:příručka pro učitele, Praha 2004.

 

Požadavky na splnění disciplíny:

 1. Aktivní účast v semináři a plnění průběžně zadaných úkolů.
 2. Prezentace a rozbor modelové vyučovací hodiny.
 3. Zápočtový test (klíčové pojmy didaktiky dějepisu)