Granty

  • 2015: účast v grantovém projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Reflexe války očima člověka raného novověku, 166/2013/H, (řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)
  • 2016: řešitel individuálního grantového projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Postavení mladších sourozenců v sociální struktuře venkova. Specifika českého prostředí v kontextu zahraničního bádání (stav a možnosti výzkumu), 096/2016/H
  • 2017: řešitel individuálního grantového projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Genealogie a dějiny rodiny. Západoevropské a severoamerické podněty pro českou historickou demografii, 058/2017/H
  • 2016–2018: účast v grantovém projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie, 145/2016/H, (řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)