Dějiny starověku (přednáška)

Přednášející: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Akademický rok 2020/2021 – letní semestr

Rozsah: 2/0

Místo a čas konání přednášky: P1, pondělí 11,30-13,00

 

 

Rozvržení přednášek:

1. Mezopotámie: od Sumeru k novoasyrské a perské říši.

2. Egypt: Stará, Střední a Nová říše a následující období.

3. Ostatní části Blízkého východu ve starověku: Levanta a Anatolie.

4. Egejská civilizace a temná staletí v Řecku. Archaická doba: velká řecká kolonizace a vznik řecké polis.

5. Řecká klasická doba: Athény v 5. století, válka s Persií, athénská námořní říše a Athény jako kulturní velmoc. Sparta.

6. Peloponéská válka a dopad na řecký svět. Boj o hegemonii v Řecku ve 4. století a podrobení Řecka Makedonií.

7. Alexandr Veliký a rozšíření řeckého světa: kolonizace a urbanizace Východu. Helénistická království.

8. Počátky Říma: italické kmeny, etruský a řecký vliv v Itálii; Keltové. Ovládnutí Itálie a vnitřní vývoj římského státu ve 4.-3. století.

9. Punské války a vznik impéria ve 2.-1. století.

10. Občanské války v Římě v 1.stol. Připojení Galie, situace na Východě. Druhý triumvirát, bitva u Actia a počátek císařství.

11. Dynastie klaudijsko-julská, Flaviovci, dynastie adoptivních císařů.

12. Krize třetího století. Vnější války, uzurpace moci, separatismus, selhání římské ekonomiky.

13. Diocletianus, Constantinus a obnova stability říše. Změny ve společnosti v pozdní antice.

14. Říše ve 4. a 5. století. Zánik západní části a vznik barbarských království na Západě.

 

Ke zkoušce je požadován seznam deseti přečtených odborných publikací k dějinám starověku. Je třeba vybírat z těchto knih:

 

I. Všeobecná díla:

J. Burian  - P. Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 1984 (nebo druhé vydání, 2015).

J. Burian, Cesty starověkých civilizací, Praha 1973.

J. Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku I-II, Praha 1979.

G. Clark, Prehistorie světa, Praha 1973.

W. Ekschmitt, Paměť národů, Praha 1974.

L. Deuel, Svědkové časů, Praha 1974.

J. Heller, Starověká náboženství. Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu, Praha 1988.

D. Kelly a kol., Bitvy starověkého světa. Od Kadeše (1285 př. n. l.) po Katalaunská pole, Praha 2008.

S. N. Kramer a kol., Mytologie starověku, Praha 1977.

J. J. Norwich, Města, která utvářela starověký svět, Praha 2016.

M. Oliphantová, Atlas starověkého světa, Praha 1993.

P. Oliva, Dějiny starověkého světa, Praha 1994.

N. Ostler, Říše slova. Jazykové dějiny světa, Praha 2007.

 

II. K dějinám Egypta:

J. Baines - J. Málek, Svět starého Egypta, Praha 1996.

M. Grant, Kleopatra, královna egyptská, Praha 2003.

Ch. Jacq, Egypťanky. Královny, manželky, milenky, kněžky, Praha 2001.

Ch. Jacq, Toulky Egyptem faraonů, Ostrava 2003.

J. Janák, Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta, Praha 2005.

P. Johnson, Civilizace starého Egypta, Praha 2002.

J. Málek, Poklad krále Tutanchamona, Praha 2006.

P. Parsons, Dějiny ukryté v písku, Praha 2008.

J. Pollard – H. Reid, Vzestup a pád Alexandrie, Praha 2008.

I. Shaw, Dějiny starověkého Egypta, Praha 2003.

E. Strouhal, Život starých Egypťanů, Praha 1989.

B. G. Trigger - B. J. Kemp - D. O´Connor - A. B. Lloyd, Starověký Egypt: Sociální dějiny, Praha 2004.

J. Tyldesley, Nefertiti, Ostrava 2000.

B. Vachala, Staří Egypťané, Praha 2001.

B. Vachala, Abúsír: staroegyptské královské pohřebiště, Praha 2006.

M. Verner, Ztracené pyramidy, zapomenutí faraóni, Abúsír, Praha 1997.

M. Verner, Pyramidy - tajemství minulosti, Praha 1997.

M. Verner, Starověký Egypt, Praha 2016.

M. Verner - L. Bareš - B. Vachala, Encyklopedie starověkého Egypta, Praha 2007.

M. Vilímková, Starověký Egypt, Praha 1977.

B. Watterson, Egypťané, Praha 2005.

V. Zamarovský, Jejich veličenstva pyramidy, Praha 2006.

 

III. K dějinám Předního východu:

D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Písemnictví starého Předního východu. Praha 2013.

D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Na stezkách doma Baalova. Náboženské texty literární a kritické. Praha 2014.

D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty, Praha 2013.

D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Jak je psáno. Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty. Praha 2014.

D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty. Praha 2014.

M. Bič, Stopami dávných věků (Mezi Nilem a Tigridem), Praha 1979.

M. Bič, Při řekách babylónských. Dějiny a kultura starověkých říší Předního Orientu, Praha 1990.

J. Burian, Cesty starověkých civilizací, Praha 1973.

E. C. Cline, 1177 př. Kr.: Zhroucení civilizace a invaze mořských národů, Praha 2019.

J.-J. Glassner, Mezopotámie. 34. století př. n. l. až 539 př. n. l., Praha 2004.

V. Holub, Civilizace starověkého Egypta a Mezopotámie, Praha 2017.

B. Hruška, Kultovní život starého Sumeru, Praha 1995.

B. Hruška - L. Matouš - J. Prosecký - J. Součková, Mýty staré Mezopotámie, Praha 1977.

A. Jepsen, Královská tažení ve starém Orientu. Prameny k dějinám starověké Palestiny, Praha 1987.

F.-K. Kienitz, Národy ve stínu, Praha 1991.

E. Klengelová - Brandtová, Starověký Babylón, Praha 1983.

J. Klíma, Společnost a kultura starověké Mezopotámie, Praha 1963.

J. Klíma, Lidé Mezopotámie, Praha 1976.

J. Klíma, Nejstarší zákony lidstva, Praha 1979.

O. Klíma, Sláva a pád starého Íránu, Praha 1977.

G. Leicková, Mezopotámie. Počátky měst, Praha 2005.

H. McCallová, Mezopotamské mýty, Praha 1998.

S. Moscati, Živoucí minulost, Praha 1984.

S. Moscati, Foiničané, Praha 1975.

S. Moscati, Staré semitské civilizace, Praha 1969.

N. Nováková - L. Pecha - F. Rahman, Dějiny Mezopotámie, Praha 1998.

A. L. Oppenheim, Starověká Mezopotámie. Portrét zaniklé civilizace, Praha 2001.

J. Pečírková, Asýrie - od městského státu k říši, Praha 2000.

P. Pokorný, Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993.

J. Prosecký, Když království sestoupilo z nebes, Praha 2015.

J. Součková, Starověký Přední východ, Praha 1979.

M. Van De Mieroop, Dějiny Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr., Praha 2010.

V. Zamarovský, Na počátku byl Sumer, Praha 1983.

V. Zamarovský, Za sedmi divy světa, Praha 1980.

 V. Zamarovský, Za tajemstvím říše Chetitů, Praha 2006.

 

IV. K dějinám řeckého a hellénistického světa:

L. Adkins – R. A. Adkins, Starověké Řecko, Praha 2011.

A. Bartoněk, Zlaté Mykény, Praha 1983.

A. Bartoněk, Odysseové na mořích historie, Praha 1976.

A. Bartoněk, Světem starých Řeků, Praha 1977.

A. Bartoněk, Zlatá Egeis, Praha 1969.

J. Bleicken, Athénská demokracie, Praha 2002.

J. Bouzek, Objevy ve Středomoří, Praha 1979.

J. Bouzek - R. Hošek, Antické Černomoří, Praha 1978.

J. Bouzek - I. Ondřejová, Periklovo Řecko, Praha 1989.

R. Dostálová - R. Hošek, Antická mystéria, Praha 1997.

J. Frel, Od tyranů k Sókratovi, Praha 1969.

H. J. Gehrke, Alexandr Veliký, Praha 2002.

H. Geiss, Starověký Knóssos, Praha 1985.

M. Grant, Zrození Řecka, Praha 1999.

M. Grant, Klasické Řecko, Praha 2004.

R. Graves, Řecké mýty, Praha 2004.

R. Hošek, Náboženství antického Řecka, Praha 2004.

R. Hošek, Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku, Praha 1972.

A. Krawczuk, Kleopatra, Praha 1973.

P. Léveque, Zrození Řecka, Praha 1995.

P. Levi, Svět starého Řecka, Praha 1995.

P. Oliva, Zrození evropské civilizace, Praha 2003 (= P. Oliva, Zrození řecké civilizace, Praha 1976).

P. Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka, Praha 2000.

P. Oliva, Svět helénismu, Praha 2001.

P. Oliva, Řecko mezi Makedonií a Římem, Praha 1998.

P. Oliva, Solón, Praha 1971.

P. Oliva, Sparta a její sociální problémy, Praha 1971.

P. Oliva, Polybios a jeho svět, Praha 2013.

R. Osborne, Dějiny klasického Řecka, Praha 2010.

A. Świderková, Helada králů, Praha 1972.

A. Świderková, Tvář helénistického světa. Od Alexandra Velikého do císaře Augusta, Praha 1983.

A. Świderková, Sedm Kleopater, Praha 1987.

A. Świderková, Když papyry promluvily, Praha 1972.

V. Vavřínek, Alexandr Veliký, Praha 1976.

L. Vidman, Od Olympu k Panteonu, Praha 1997.

V. Zamarovský, Řecký zázrak, Praha 1972.

V. Zamarovský, Objevení Tróje, Praha 1962.

V. Zamarovský, Vzkříšení Olympie, Praha 1980.

 

V. K dějinám Říma a římského impéria:

L. Adkins – R. A. Adkins, Antický Řím, Praha 2012.

A. Barrett (ed.), Životy císařů, Praha 2012.

M. Bartošek, Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje, Praha 1995.

M. Bartošek, Encyklopedie římského práva, Praha 1994.

J. Bednaříková, Stěhování národů, Praha 2003.

J. Bednaříková, Frankové a Evropa, Praha 2009.

J. Bednaříková, Attila: Hunové, Řím a Evropa, Praha 2012.

J. Bednaříková - A. Homola - Z. Měřínský, Stěhování národů a východ Evropy. Byzanc, Slované a Arabové, Praha 2006.

M. T. Boatwright, D. J. Gargola - R. J. A. Talbert, Dějiny římské říše. Od nejranějších časů po Konstantina Velikého, Praha 2012.

F. Bourbon – A. Liberati, Starověký Řím, Praha 2006.

J. Burian, Římské impérium, Praha 1994.

J. Burian, Zánik antiky, Praha 1972.

J. Burian, Řím. Světla a stín antického velkoměsta, Praha 1970.

J. Burian, Hannibal, Praha 1967.

J. Burian, G. J. Caesar, Praha 1963.

D. B. Campbell, Řecká a římská obléhací technika 399 př. n. l. – 363 n. l., Praha 2008.

R. Caratini, Nero. Básník potřísněný krví, Praha 2004.

R. Caratini, Tiberius. Pohnutý život císaře, Praha 2004.

M. Clauss, Konstantin Veliký. Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím, Praha 2005.

R. Collins, Evropa raného středověku 300-1000, Praha 2005.

T. Cornell - J. Matthews, Svět starého Říma, Praha 1995.

R. Cowan, Římská bojová taktika 109 př. n. l. – 313 n. l., Praha 2008.

J. Češka, Zánik antického světa, Praha 2000.

J. Češka, Poslední století starověku, Brno 1987.

J. Češka, Římský dominát, Brno 1976.

W. Dahlheim, U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma, Praha 2006.

W. Eck, Augustus a jeho doba, Praha 2004.

R. Étienne, Julius Caesar, Praha 2007.

J. Fryš, Život ve stínu Vesuvu, Příbram 2000.

E. Gibbon, Úpadek a pád římské říše (výběr), Praha 1983.

A. K. Goldsworthy, Ve jménu Říma: muži, kteří vítězili pro římskou říši, Praha 2009.

A. K. Goldsworthy, Armáda starého Říma, Praha 2010.

A. K. Goldsworthy, Caesar: život giganta, Praha 2010.

M. Goodman, Řím a Jeruzalém. Střet starověkých civilizací, Praha 2007.

M. Grant, Dějiny antického Říma, Praha 1999.

M. Grant, Pád říše římské, Praha 1997.

M. Grant, Římští císařové, Praha 2002.

M. Grant, Dvanáct cézarů, Praha 1998.

M. Grant, Židé v římském světě, Praha 2003.

T. Holland, Rubikon: triumf a tragédie římské republiky, Praha 2005.

R. Hošek - V. Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990.

J. Kincl – V. Urfus, Římské právo, Praha 1990.

F. Knotek, Hannibal, Brno 1996.

K. Christ, Krize a zánik římské republiky, Praha 2010.

J. Kovařík, Vítězové nad Kartágem, Třebíč 2014.

A. Krawczuk, Nero, Praha 1976.

J. Man, Attila. Barbarský král a pád Říma, Praha 2007.

Ch. Markschies, Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, Praha 2005.

P. Matyszak – J. Berryová, Životy Římanů, Praha 2009.

S. Nappo, Pompeje. Průvodce starověkým městem, Praha 1999.

J. Penrose, Řím a jeho nepřátelé. Říše stvořená a zničená válkou, Praha 2007.

S. Pescarino, Řím. Archeologický průvodce po antickém Římě, Praha 2000.

J. - N. Robert, Řím, Praha 2001.

J. Rüpke, Náboženství Římanů, Praha 2007.

P. Schäfer, Dějiny Židů v antice. Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu, Praha 2003.

R. Turcan, Mithra a mithraismus, Praha 2004.

G. Ürögdi, Tak žil starý Řím, Praha 1968.

P. Wilkinson, Pompeje. Poslední den, Praha 2004.

R. Wolters, Římané v Germánii, Praha 2002.

V. Zamarovský, Dějiny psané Římem, Praha 1995.

 

VI. K dějinám jiných starověkých kultur a civilizací:

G. Barker - T. Rasmusen, Etruskové, Praha 2005.

J. Bouzek, Thrákové, Praha 1990.

J. Burian - B. Mouchová, Záhadní Etruskové, Praha 1966.

H. Daicoviciu, Dákové, Praha 1973.

E. Droberjar, Věk barbarů, Praha 2005.

E. Droberjar, Příběh o Marobudovi a jeho říši, Praha 2000.

P. B. Ellis, Keltové. První tisíciletí keltských dějin, Praha 1996.

J. Filip, Keltská civilizace a její dědictví, Praha 1963.

P. Heather, Gótové, Praha 2002.

T. Jones – A. Ereira, Barbaři, Praha 2008.

W. Keller, Etruskové, Praha 1974.

J. Man, Attila, Praha 2007.

J. A. Mauduit, Keltové, Praha 1973.

E. Redgateová, Arméni, Praha 2003.

S. Richter, Kartágo, Praha 1974.

A. P. Smirnov, Skytové, Praha 1980.

K. Smoláriková, Antická Libye, Brandýs n/L 2006.

E. A. Thompson, Hunové, Praha 1999.

M. Todd, Germáni, Praha 1999.

 

Ke zpracovávání referátů můžete rovněž využít tyto publikace (nepočítají se do stanovených deseti povinných knih):

V. Bahník a kol., Slovník antické kultury, Praha 1974.

B. Borecký – R. Dostálová (eds.), Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006.

L. Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001.

G. B. Conte, Dějiny římské literatury, Praha 2003.

J. Heller, Encyklopedie starověkého Předního východu, Praha 1997.

E. Kuťáková – A. Vidmanová (eds.), Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004.

L. Svoboda a kol., Encyklopedie antiky, Praha 1974.

kol. aut., Toulky minulostí světa 1 (Přední východ), Praha 1999.

kol. aut., Toulky minulostí světa 2 (Řecko), Praha 2000.

kol. aut., Toulky minulostí světa 3 (Řím), Praha 2016.

 

Dodatek: antičtí historikové (nepočítají se do stanovených deseti povinných knih)

Ammianus Marcellinus, Soumrak římské říše, Praha 1975 (nebo: Dějiny římské říše za soumraku antiky, Praha 2002).

Appiános, Zrod římského impéria, Praha 1986.

Appiános, Krize římské republiky, Praha 1989.

Arriános, Tažení Alexandra Velikého, Praha 1972.

Aurelius Augustinus, O boží obci, Praha 1950.

Aurelius Augustinus, Vyznání, Praha 2006.

Julius Caesar, Zápisky o válce galské, Praha 1964 (nebo: Válečné paměti, Praha 1972).

Eusebius Pamphili, Církevní dějiny, Praha 1988.

Eutropius a Festus, Stručné dějiny Říma, Praha 2008.

Héródiános, Řím po Marku Aureliovi, Praha 1975.

Hérodotos, Dějiny, Praha 2004.

Flavius Josephus, Válka židovská I, II, Praha 1990.

Flavius Josephus, O starobylosti Židů / Můj život, Praha 2006.

Livius, Dějiny I-VII, Praha 1971-79.

Plútarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů I-II, Praha 2007.

Polybios, Dějiny I-IV, Praha 2008, 2009, 2011 a 2012.

Portréty světovládců I-II, Praha 1982.

Sallustius Crispus, Catilinovo spiknutí - Válka s Jugurthou, Praha 1988.

Sokrates Scholastikos, Církevní dějiny, Praha 1989 a 1990.

Suetonius Tranquillus, Životopisy dvanácti císařů, Praha 1974.

Synové slávy - oběti iluzí, Praha 1977.

Cornelius Tacitus, Letopisy, Praha 1975.

Cornelius Tacitus, Z dějin antického Říma, Praha 1976.

Thúkýdidés, Dějiny peloponéské války, Praha 1977.

Velleius Paterculus a Florus, Dvojí pohled na římské dějiny, Praha 2013.

Xenofón, Řecké dějiny, Praha 1982.

Xenofón, Anabaze, Praha 1974.

Xenofón, Vzpomínky na Sókrata, Praha 1972.

Xenofón, O Kýrově vychování, Praha 1970.

Zósimos, Stesky posledního Římana, Praha 1983.