Dějiny starověku (semináře)

Akademický rok 2019/20, letní semestr

Rozsah: 0/2

Vedoucí semináře: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Místo a čas konání semináře:

S11, pondělí 9,45-11,15

S6, úterý 9,45-11,15

S4, čtvrtek 10,35-12,05

 

Témata pro práci ve skupinách:

skupina 1 a 3:

1. úvod

2. starověký Blízký východ

3. egejská civilizace a temná staletí

4. archaická doba

5. Sparta a Athény v klasické době

6. Řecko mezi peloponéskou válkou a hellénismem

7. říše Alexandra Velikého a nástupnické státy

8. raná a vrcholná republika

9. ovládnutí východního Středomoří Římem

10. krize římské republiky

11. počátek císařství

12. vrcholný principát

13. krize třetího století

 

skupina 2:

1. úvod

2. Hérodotos

3. Thúkýdidés, Xenofón

4. Polybios, Livius

5. Caesar, Sallustius

6. Plútarchos, Cornelius Nepos

7. Tacitus

8. Velleius Paterculus, Florus

9. Flavius Josephus, Plinius Mladší

10. Suetonius, Historia Augusta

11. Eutropius, Festus

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

- prezence na semináři (dvě povolené absence za semestr)

- dva ústní referáty podle zadání (alternativou jsou seminární práce)

- dva úspěšně (na 60%) napsané faktografické kontrolní testy (celkově ze čtyř)

- aktivní práce na semináři

- četba povinné literatury a vypracování seznamu četby (seznam základní literatury ke studiu témat a k výběru povinné četby se nachází na stránce přednášky starověku!)

 

Dodatečná literatura:

B. Borecký – R. Dostálová (eds.), Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006.

E. Kuťáková – A. Vidmanová (eds.), Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004.

L. Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001.

G. B. Conte, Dějiny římské literatury, Praha 2003.

 

Seznam antických historiků a jejich děl pro práci na semináři:

Ammianus Marcellinus, Dějiny římské říše za soumraku antiky, Praha 2002 (případně Soumrak římské říše, Praha 1975).

Appiános, Zrod římského impéria, Praha 1986.

Appiános, Krize římské republiky, Praha 1989.

Arriános, Tažení Alexandra Velikého, Praha 1972.

Aurelius Augustinus, O boží obci I-II, Praha 2007.

Aurelius Augustinus, Vyznání, Praha 2006.

Julius Caesar, Zápisky o válce galské. Praha 1964 (případně Válečné paměti, Praha 1972).

Cornelius Nepos – v: Antické válečné umění, Praha 1977.

Eusebius Pamphili, Církevní dějiny, Praha 1988.

Eutropius a Festus, Stručné dějiny Říma, Praha 2008.

Héródiános, Řím po Marku Aureliovi, Praha 1975.

Hérodotos, Dějiny, Praha 2004.

Flavius Josephus, Válka židovská I, II. Praha 1990.

Flavius Josephus, O starobylosti Židů / Můj život, Praha 2006.

Livius, Dějiny I-VII, Praha 1971-9.

Plútarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů I-II, Praha 2007.

Polybios, Dějiny I-IV, Praha 2008, 2009, 2011 a 2012.

Portréty světovládců I-II, Praha 1982.

Sallustius Crispus, Catilinovo spiknutí - Válka s Jugurthou, Praha 1988.

Sokrates Scholastikos, Církevní dějiny. Praha 1989 (1. díl) a 1990 (2. díl).

Suetonius Tranquillus, Životopisy dvanácti císařů, Praha 1998.

Synové slávy - oběti iluzí, Praha 1977.

Cornelius Tacitus, Letopisy, Praha 1975.

Cornelius Tacitus, Z dějin antického Říma, Praha 1976.

Thúkýdidés, Dějiny peloponéské války, Praha 1977.

Velleius Paterculus a Florus, Dvojí pohled na římské dějiny, Praha 2013.

Xenofón, Řecké dějiny, Praha 1982.

Xenofón, Anabaze, Praha 1974.

Xenofón, Vzpomínky na Sókrata, Praha 1972.

Xenofón, O Kýrově vychování, Praha 1970.

Zósimos, Stesky posledního Římana, Praha 1983.