Svazek 11 (2006)

Bohumil Jiroušek: Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti

HISTORIA CULTURAE XI, Biographia 4

Monografie je věnována výkladu role historika Jaroslava Golla v české společnosti, tj. vedle biografického aspektu se autor zabývá především vztahem dobového diskursu a paradigmatu historické vědy, konceptualizací problematiky tzv. Gollovy školy, přičemž závěry z této knihy vyplývající ukazují, že Jaroslav Goll je představitelem především období kumulativní fáze vědy, kdy k výraznějším změnám paradigmatu historické vědy pod jeho vlivem nedochází.