Svazek 9 (2006)

Čas moderny (Studie a materiály)

HISTORIA CULTURAE IX, Studia 6

 

Vědecké sympozium Čas moderny pořádané Historickým ústavem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se konalo 28. - 29. května 2005 v Kostelci nad Vltavou.

Východiskem vhledu do českých kulturních dějin přelomu 19. a 20. století je tentokrát pojem moderna. Jednotlivé příspěvky se věnují jak pojmům moderna a modernost ve společnosti, kultuře a politice, tak jednotlivým osobnostem, které s modernou souvisely. Česká moderna je rovněž konfrontována se zahraničními analogiemi, připomínají se rovněž její kořeny a dozvuky ve 20. století. Přílohy tvoří faksimile dokumentů a textů české moderny i jejich perzifláží.

 

Obsah

Čas moderny (B. Jiroušek) 5
Společenská modernizace a česká intelektuální elita v 19. století. Několik úvah na dané téma (J. Štaif) 10
Konzervativní rozbřesk moderny (M. Hlavačka) 49
Česká literatura 19. století na cestě k modernosti (A. Haman) 60
Gotická duše moderny. Gotika a gotický román v české literatuře přelomu 19. a 20. století (L. Řezníková) 71
Dekadentní erotická poezie: mezi provokací a konvencí (D. Tureček) 117
Básník s erbem lva a samotou v duši. Motivy samoty, smrti a šlechtictví v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic v letech devadesátých (V. Grubhoffer) 128
Senzitiv s duší až k zoufalství rozjitřenou. Poznámky k uměleckému temperamentu esejisty Arthura Breiského (P. Nový) 148
Odkaz katolické moderny v díle Jaroslava Durycha (M. Halamová) 169
O jednom typu proměny literárního modelu moderny (V. Novotný) 176
Česká moderna v Uhrách, maďarská moderna v Čechách - Karel Šarlih(M. Husová) 184
Lotyšská básnická moderna. Zdroje - vývoj - souvislosti (I. Malý) 235
Zapomenutý turnovský básník Josef Vítězslav Šimák (Hana Kábová) 257
Vilém Peča, básník a učitel (K. Bílek) 287
Jaroslav Goll - překladatel Charlese Baudelaira (B. Jiroušek) 301
Epistula non erubescit. Korespondence Č. Zíbrta s J. Gollem, J. Kalouskem, L. Niederlem, J. Pekařem a A. Rezkem (R. Kocourková) 311
Zíbrtův přítel Alois Simonides a jeho strana (J. Pokorný) 375
Macharovo žertování (D. Blümlová) 380
Snaha o modernizaci hereckého projevu. Dramatická škola Národního divadla (J. Rauchová) 399
Modernismus jako "stálý" fenomén (M. Průková) 408
Mezi ohřívadlem, soudní síní a autobusem. Vír tezí k dějinám utváření liturgického prostoru prolétlý kostelem sv. Vojtěcha v českobudějovických Čtyřech Dvorech (M. Gaži) 421