Konzultační hodiny


Konzultační hodiny 
 


prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. 

Ředitelka ústavu

po dohodě e-mailem

 


doc. Dr. habil. Jürgen Eder


  po dohodě e-mailem

 


           Dr. habil. Christine Pretzl,

           mimořádný profesor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 

            po dohodě e-mailem,

            pouze online formou


Dr. phil. Markéta Ederová

Tajemnice ústavu, vedoucí oddělení germanistiky


  po dohodě e-mailem

 


Jan König, M.A.

Jazykový lektor DAAD; koordinátor zahraničních praxí a stáží


  po dohodě e-mailem

 


Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.


 po dohodě e-mailem

 


PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.

 


  po dohodě e-mailem

 


Antonia Kurz, B.A.

Jazyková asistentka DAAD


 po dohodě e-mailem,

 pouze online formou