Byl vydán dodatek k opatření děkana č.03/2019

Od nového akademického roku se budou státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací konat na všech ústavech FF JU ve všech třech možných termínech.

dodatek č. 1

k OPATŘENÍ děkana č. 03/2019

jímž se vydává harmonogram akademického roku 2019/2020
 

Č. j.: DFF/15/19

 

Od akademického roku 2019/2020 se budou konat státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací ve všech třech možných termínech (tedy v zimním, letním i podzimním) na všech ústavech, respektive pro všechny programy FF JU.

                                       

V Českých Budějovicích dne 10. 7. 2019  

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

děkan

 

PDF ke stažení → ZDE