Odborné praxe / stáže

Podmínky realizace

Odbornou praxi nebo stáž absolvuje student do termínu podání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce, nejlépe ale v době mezi 2. a 3. ročníkem studia.

 • Plánovanou odbornou praxi/stáž student předem zkonzultuje s koordinátorem praxí a stáží J. Königem, M. A. - a to ještě dříve, než si předmět zapíše do STAGu (zkonzultuje s ním předmět, za jaký mu stáž bude uznána, výběr instituce/podniku a dobu stáže)
 • Odborná praxe či stáž se koná v podniku či instituci v některé z německy mluvících zemí. Ve výjimečných případech v podniku či instituci s německým managementem na území České republiky. Komunikačním jazykem firmy či instituce musí být němčina.
 • Vyhledávání a přijetí v hostitelské organizaci si student zajišťuje sám.
 • Po celé období odborné praxe či stáže musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium (absolvováním státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením odborné praxe/stáže.
 • Odborná praxe/stáž musí trvat minimálně 2 měsíce.
 • Odborná praxe/stáž může být nahrazena semestrálním studijním pobytem na univerzitě v některé z německy mluvících zemí.
   

Před výjezdem je nutno na UAG FF JU předložit tyto dokumenty: 

 • Potvrzenou dohodu o absolvování odborné praxe/stáže: Formuláře  ke stažení
 • Zdravotní a úrazové pojištění, příp. doporučujeme sjednat pojištění odpovědnosti za škodu občanů (pojištění odpovědnosti v běžném životě)
 • Student je povinen informovat o svém plánovaném výjezdu Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU - nejlépe domluvit se předem na termínu prostřednictvím e-mailu zahranici@ff.jcu.cz
 • Při výjezdu přes Erasmus+ zařizuje student svůj výjezd přes Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU, na ústav doloží podepsanou kopii smlouvy a o svém plánovaném výjezdu se předem dohodne s koordinátorem praxí a stáží J. Königem, M. A.

 

Po návratu předkládá student na UAG FF JU:

 • Potvrzení o absolvování odborné praxe/stáže (vystaví dle svých zvyklostí a na hlavičkovém papíře hostitelská organizace; potvrzena skutečná délka praxe/stáže, uvedena vykonávaná činnost - nebo můžete využít možný vzor připravený přímo naším ústavem)
 • Závěrečnou zprávu z odborné praxe/stáže (nutno využít předepsaný formulář UAG).
   
 • Originál Potvrzení o absolvování odborné praxe/stáže doručí student/ka na Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU (k rukám J. Königa, M. A. nebo sekretářky ústavu Bc. Šmelhausové) do 7 dnů od ukončení pobytu.
   
 • Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (asmelhausova@ff.jcu.cz) na Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU v Českých Budějovicích, a to do 15ti dnů po ukončení pobytu.
   
 • V případě nedodání uvedených dokumentů v požadované době nebude stáž uznána!
   
 • Zápočet je udělen po odevzdání a schválení závazné závěrečné zprávy, dodání potvrzení o absolvování stáže a po provedení osobní rozpravy nad absolvovanou stáží s garantem odborných praxí/stáží/studia v zahraničí na UAG J. Königem, M. A.

 

 Závěrečné zprávy studentů, kteří již odbornou stáž absolvovali