Taťána Pastuchová

Studentka 3. ročníku ČNAS

Odborná stáž v Českém centru v BerlíněJsem studentkou 3. ročníku oboru ČNAS a své studium jsem si o rok prodloužila, abych mohla absolvovat čtyřměsíční stáž v rámci studia a předmět KZV (Krátkodobý zahraniční výjezd). Stáž jsem si vyhledala sama, a díky finanční podpoře ERASMUS+ i uskutečnila.

Po dobu čtyř měsíců 1. 3. 2017 – 30. 6. 2017 jsem poznávala kulturu, obyvatele a celkový život v hlavním městě Spolkové republiky Německo, v Berlíně.

České centrum v Berlíně (ČC) je jedním ze dvou českých center v SRN (mj. spravuje i záležitosti ČC v Düsseldorfu, které již nefunguje tak intenzivně jako jiná centra), které propaguje a šíří českou kulturu v zahraničí. Tato myšlenka mě zaujala, a proto jsem neváhala se přihlásit do výběrového řízení, ve kterém jsem uspěla, a tak jsem mohla s dalšími třemi stážisty pozorovat a seznámit se s chodem ČC na německé půdě.

Vřelé uvítání ředitele ČC Centra v Berlíně Dr. Tomáše Sachera, bývalé koordinátorky pro stáže Dr. Christiny Frankenbergové a dalších německých a českých kolegů, vytvořilo dobrý první dojem, který vydržel až do konce mé stáže.

Tým ČC v Berlíně (německá kolegyně Katharina Meyer, já, stážisté Max Teubner, Daniel Novotný, Monika Zuberová, čeští kolegové Simona Binková, Martin Radoš a ředitel ČC v Berlíně Dr. Tomáš Sacher)

Zpočátku bylo nutné zjistit, kam jednotlivé stážisty zařadit podle dovedností, a také jejich zájmů. Nakonec jsem se dostala do kanceláře Kathariny Meyerové, vedoucí kanceláře pro PR.

Mojí hlavní náplní stáže se tedy stala práce se sociálními sítěmi ČC v Berlíně. Sociální sítě jsem denně obohacovala o příspěvky v německém a českém jazyce, fotografiemi z různých kulturních akcí pořádaných v ČC v Berlíně nebo většinou samotným centrem. Do kontaktu jsem se dostala i s Velvyslanectvím České republiky v SRN nebo jinými českými a německými institucemi, a to hlavně při společně pořádaných akcích.  Dále jsem se starala o webovou stránku ČC v Berlíně a Düsseldorfu. Starala jsem se i o dokumentaci a řád různých letáků, prospektů. Podílela jsem se na přípravě výstav uměleckých děl např. i české umělkyně Adély Součkové. Díky programu ČC Centra v Berlíně, ve kterém se pravidelně objevoval tvz. Dokumontag, jsem zhlédla několik českých, ale i zahraničních dokumentárních filmů, které měly za cíl přiblížit a zatraktivnit německému publiku českou kulturu (filmy od českých režisérů Heleny Třeštíkové – Hitler, Stalin a já aj., Lenky Ovčáčkové –  Hluboké kontrasty, Miroslava Janka – Normální autistický film nebo Zbyňka Brynycha atd.) Pravidelně jsme se se stážisty střídali na INFOPOINTU Českého centra, ke kterému patřila i knihovnička s českými a německými autory, v německém nebo v českém překladu. Zúčastňovali jsme se a podíleli na přípravách hudebních, tanečních, filmových i recitačních večerů (Česko-německé kulturní jaro 2017, Czech Innovation Festival 2017, Junge Prager Junge Berliner, Cold Cold Nights, TANCZ: L / ONE OF THE SEVEN, Dejvické divadlo v Berlíně - kde jsme tlumočili při přípravách v zákulisí).

Rozhovor s herci Dejvického divadla po představení Theremin (Martin Myšička a Ivan Trojan).

Díky úspěšně absolvované stáži v Berlíně jsem se mohla setkat se známými i méně známými českými a německými umělci a kurátory, spisovateli nebo hudebníky jsou houslista Pavel Šporcl, hudební skupina Killie Krankie, spisovatelka Viktorie Hanišová, violoncellista Tomáš Jamník a norský akordeonista Frode Haltli, umělkyně Adéla Součková aj.

Já (v prní řadě) při koncentraci na německý text, který jsem překlikávala souběžně při autorském čtení z knihy Poslední Metro. Mladá literatura z Česka.

Co se týká praktických věcí, které musí každý stážista řešit, ubytování jsem si našla sama a na pracoviště jsem se dopravovala MHD. Berlín je však přizpůsoben i cyklistům, člověk má tedy na vybranou.

Stáž hodnotím pozitivně, neboť jsem díky ní získala dovednosti v oblasti sociálních sítí a překladu, navázala jsem nové kontakty, ale hlavně jsem se dozvěděla, kolik toho (ne)vím o české kultuře, literatuře a umění, a jak těžký a složitý je proces propagace české kultury v zahraničí.