Kulturologická exkurze 2012

8.2_logo_podporovatele_zelena_rgb.jpg

Kulturologická exkurze do Plzně:
Evropského hlavního města kultury pro rok 2015

 

 Ve dnech 15. – 17. října 2012 se uskutečnila v pořadí již třetí odborná kulturologická exkurze studentů 2. ročníku oboru Evropská teritoriální studia do evropského hlavního města kultury pro rok 2015 – Plzně. Program byl, jak je patrné z pozvánky, bohatý. Exkurze byla součástí vyučovaného předmětu Einführung in die Kulturwissenschaft (Úvod do kulturologie). Měla doplnit teoretickou látku praktickým příkladem různých podob a forem kultury; vlastními zážitky a prožitky studentů. Kultura se musí cítit, vidět a prožít – to by mohl být podtitul oficiálního názvu exkurze, který zněl „Kultura a kulturní dědictví: teorie a praxe". Celý program exkurze byl zajišťován Ústavem evropských teritoriálních studií Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni ve spolupráci s vítězným týmem kandidatury Plzeň 2015.

Studenti dorazili do Plzně již v pondělí 14. 10. 2012 v odpoledních hodinách. První kroky z vlakového nádraží vedly do plzeňského pivovaru, kde studenti absolvovali prohlídku areálu s výkladem a byli seznámeni s výrobou a kulturou podávání českého národního nápoje. Večer ještě následovalo příjemné posezení v jedné z plzeňských hospůdek a utužování kolektivu. Studenti se tak mohli přesvědčit o kultuře pohostinství v Plzni :-)

v pivovaru.jpg dscn0099.jpg
 Studenti před návštěvnickým centrem plzeňského pivovaru    

15. října 2012 začala již samotná kulturologická exkurze. V dopoledních hodinách nám azyl poskytla historická budova Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni (nesoucí název Dům U Zlatého slunce).  V jeho gotických sklepeních proběhla přednáška paní Jaroslavy Frühaufové, která studenty seznámila s termíny z oblasti památkové péče; vysvětlila, co se skrývá pod pojmem památková péče a jaká je její institucionální podoba v ČR. K čemu slouží odborná organizace státní památkové péče (NPÚ) a jaká je její organizační struktura. Zmíněn byl i vývoj oboru v českém prostředí.

Praktickou část obstaral se svým zajímavým příspěvkem Mgr. Karel Foud z oddělení garantů území, který přednesl příspěvek s názvem „Městské památkové zóny a městské památkové rezervace v Plzeňském kraji". Byly vysvětleny základní pojmy a prezentovány fotografie konkrétních sídel. Následovala diskuze. Na nádvoří budovy byli ještě studenti Mgr. Davidem Růžičkou obeznámeni s funkcemi územního odborného pracoviště v Plzni, nabídnuta případná možnost využití rozsáhlého fotoarchivu a knihovního fondu pro zpracovávání seminárních a absolventských studentských prací a obecně zmíněna historie budovy, ve které studenti strávili dopolední program.

 

 
společná fotografie npu.jpg

      Studenti v sídle Národního památkového ústavu v Plzni

Plzeň získala titul Evropské hlavní město kultury roku 2015 (dále jen EHMK 2015). Titul znamená pro město výzvu a vyvrcholení úsilí o rozvoj kulturního potenciálu města. Proto byl odpolední program alokován do sídla obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, což je instituce, která zabezpečuji přípravy pro uskutečnění realizaci myšlenek projektu. S Evou Kraftovou, koordinátorkou realizace programu,  jsme si povídali o tom, jaké jsou vize a cíle projektu a jak by Plzeň v roce 2015 měla vypadat a jaké zajímavé kulturní akce a projekty nabídne. Prezentace projektu Plzeň: Evropské hlavní město kultury 2015 (ke stažení zde).
 

7.jpg 

 

Studenti v sídle EHMK 2015

 

ehmk2.jpg

 

Studenti před sídlem EHMK 2015, v bývalé plzeňské vodárenské věži

Celý den se studenty strávila i Mgr. Stáňa Brejchová, která byla zároveň s  PhDr. Mirkou K. Pitrovou, Ph.D. z Ústavu evropských teritoriálních studií duchovním tvůrcem celého dvoudenního workshopu. Studenti měli v odpoledních hodinách možnost návštěvy např. židovské synagogy (druhé největší ve střední Evropě a třetí největší na světě), katedrály sv. Bartoloměje na hlavním plzeňském náměstí, mohli si prohlédnout nové pozlacené kašny či Havelské trhy, které se v tu dobu na náměstí Republiky konaly. 

Celý program druhého dne exkurze se odehrával v areálu NKP kláštera v Plasích 
 

plasy.jpg

 

V romantické krajině údolí řeky Střely, 25 kilometrů severně od Plzně, se nachází jedna z perel barokní architektury  - komplex bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. V roce 1995 prohlásila Vláda ČR zdejší areál Národní kulturní památkou (NKP).

Zde studenty uvítal správce objektu Mgr. Pavel Duchoň a vedoucí studijního depozitáře mobiliárních fondů nacházejícího se v areálu plaského kláštera Mgr. Stáňa Brejchová. Studenti si v rámci speciální prohlídky prošli klášterním konventem a seznámili se s historií objektu s důrazem na stavitelskou genialitu zakladatelského řádu a na  barokní um Jana Blažeje Santiniho Aichela, dále s osobou kancléře Metternicha, který má v Plasích svou rodinnou hrobku a s novodobým osudem kláštera. Následovala beseda se studenty na téma správa památkového objektu v praxi, stav kulturní politiky ČR. Mgr. Duchoň odpovídal na zvídavé otázky z pléna. Na jeho vystoupení reagovala Mgr. Stáňa Brejchová a studentům vysvětlila úlohu mobiliárního fondu v památkové péči, jeho správu a údržbu.    

osudy mobiliárních fondů.jpg

Studentům byly objasněny možnosti vícezdrojového financování v oblasti památkové péče. Mgr. Brejchová stála u zrodu a realizace projektu financovaného z FM EHP/N (Finančních mechanismů evropského hospodářského prostoru a Norska) na vybudování Studijního depozitáře mobiliárních fondů v klášteře v Plasích a o tomto projektu krátce pohovořila. Následovala prohlídka 3. patra konventní budovy, do které byl projekt alokován. Studenti se mohli přesvědčit o podmínkách uchovávání různých druhových skupin mobiliárních fondů, udržování správného klimatu a technice zacházení s mobiliárním fondem.  

 

dscn0149.jpg  plasy-prohlídka2.jpg  plasy-prohlídka.jpg

 

Studenti v Plasích

plasy společná.jpg