Mezinárodní workshop: Veřejná správa v Bavorsku

Ústav evropských teritoriálních studií FF JU v ČB pořádal ve spolupráci s Okresním Úřadem Freyung-Grafenau (SRN)  4. května 2012 mezinárodní workshop na téma Veřejná správa v Bavorsku – teorie a praxe

 

Konání mezinárodního workshopu bylo podpořeno z finančních prostředků Krajského úřadu Jihočeského kraje a je výsledkem dlouhodobé spolupráce Ústavu s bavorským partnerem z oblasti veřejné správy.

Přednášejícími byli za Ústav evropských teritoriálních studií FF JU v ČB PhDr. Mirka Pitrová, Ph.D., která přednesla příspěvek na téma Organizace VS v SRN, resp. Svobodném státě Bavorsko. Po ní bylo slovo předáno zástupci Okresního úřadu z Freyung-Grafenau diplomovanému politologovi panu Karlu Matschinerovi (oba přednášející na dolním snímku vlevo).

Přednášející i posluchače přišla pozdravit prorektorka JU v ČB pro vnější vztahy a zahraniční styky Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (na snímku vpravo s ředitelkou Ústavu evropských teritoriálních studií FF JU prof. PhDr. Alenou Jaklovou, CSc.).

 

     

 

Dipl. Pol. Karl Matschiner si pro auditorium připravil praktickou přednášku s názvem  Büro des Landrats (an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung). Původně měla řady referentů rozšířit i Stefanie Pauli. Velmi zajímavou přednášku, kterou měla pro tento účel připravenou, poté odprezentoval opět pan Matschiner a týkala se vzdělávání ve veřejném sektoru v Bavorsku (Ausbildung im öffentlichen Dienst - Möglichkeiten am Landratsamt Freyung - Grafenau).

Celé setkání nad problematikou veřejné správy v Bavorsku mělo podtitul „teorie a praxe". Cílem mezinárodního workshopu bylo seznámit studenty a zájemce z řad veřejnosti s teoretickými základy a praktickým fungováním bavorských okresních úřadů v systému smíšeného modelu veřejné správy, který je v zemi našeho západního souseda aplikován.

Ústav Evropských teritoriálních studií bude v podobných akcích v rámci přeshraniční spolupráce pokračovat i v budoucnu. Výsledkem odborného česko-německého setkávání nad uvedenými tématy bude i tištěná publikace, která vyjde na konci roku 2012.

 Ústav ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje zorganizoval pro naše hosty i prohlídku jihočeské metropole.

 

Na fotografii z leva Mgr. Vladimíra Pavlová (KÚ Jihočeského kraje), Dipl. Pol. Karl Matschiner (Okresní úřad Freyung-Grafenau), PhDr. Mirka Pitrová, Ph.D. a prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. (Ústav evropských teritoriálních studií FF JU).