Konzultační hodiny


Konzultační hodiny v LS AR 2019/2020

s platností od 17. 2. 2020 do 23. 5. 2020

 Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D. 


středa     13:00 – 13:45

tjajtner@ff.jcu.cz

 
 Mgr. Petr Kos, Ph.D.


středa     10:30 – 11:30

kos@ff.jcu.cz


 Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.


pouze prostřednictvím e-mailu

sandova@ff.jcu.cz


 Mgr. Helena Lohrová, Ph.D.


čtvrtek      12:00 – 13:00

v jiné dny pouze po předchozí domluvě e-mailem

hlohrova@ff.jcu.cz


 doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.


středa    12:00 – 13:00

lnagy@ff.jcu.cz


 Mgr. Alena Prošková, Ph.D.


kdykoli po předchozí domluvě e-mailem

aproskova@ff.jcu.cz


 Einat Adar, M.A., Ph.D.


čtvrtek     14:00 – 14:50

eadar@ff.jcu.cz


 Mgr. Kateřina Kovářová


čtvrtek    14:00 – 15:00

kovarovak@ff.jcu.cz


 Mgr. Klára Pavlínová


čtvrtek     10:30 – 11:30

v jiné dny pouze po předchozí domluvě e-mailem

(PřF JU, budova A, 3. patro, kancelář OJZ)

kpavlinova@prf.jcu.cz

 

 


KONZULTAČNÍ HODINY ve zkouškovém období AR 2019/2020 a v období letních prázdnin

s platností od 25. 5. do 4. 9. 2020


 Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D. 

 

 

po předchozí domluvě e-mailem

tjajtner@ff.jcu.cz


 Mgr. Petr Kos, Ph.D.

 

po předchozí domluvě e-mailem

kos@ff.jcu.cz

 Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.


pouze prostřednictvím e-mailu

sandova@ff.jcu.cz

 Mgr. Helena Lohrová, Ph.D.


po předchozí domluvě e-mailem

hlohrova@ff.jcu.cz

 doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.


po předchozí domluvě — možno osobně i přes video chat

lnagy@ff.jcu.cz

 
 Mgr. Alena Prošková, Ph.D.


po předchozí domluvě e-mailem

aproskova@ff.jcu.cz


 Einat Adar, M.A., Ph.D.


po předchozí domluvě e-mailem

eadar@ff.jcu.cz


 Mgr. Kateřina Kovářová


po předchozí domluvě e-mailem

kovarovak@ff.jcu.cz


 Mgr. Klára Pavlínová


po předchozí domluvě e-mailem

(PřF JU, budova A, 3. patro, kancelář OJZ)

kpavlinova@prf.jcu.cz