Seznam nabízených povinně volitelných a volitelných předmětů UAN

pro AR 2020/2021

Ústav anglistiky FF JU nabízí v AR 2020/2021

tyto POVINNĚ VOLITELNÉ a VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

 

Povinně volitelné a volitelné předměty budou otevřeny bez omezení.

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM – ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

UAN/7APA       Administrativně právní angličtina (ZS)

UAN/7ITP         Základy interpretace literárního textu a základy překladu (ZS)

UAN/7KANL     Vybrané kapitoly z anglické literatury (ZS)

UAN/7AFC1      Anglický jazyk pro filology C1 I (ZS)

UAN/7SPZ        Studium v zahraničí / pracovní stáž (ZS i LS)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/7AFC2      Anglický jazyk pro filology C1 II (LS)

UAN/7OA1        Obchodní angličtina 1 (LS)

 

DOBÍHAJÍCÍ STUDIJNÍ OBOR - ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

UAN/ITP           Základy interpretace literárního textu a základy překladu (ZS)

UAN/KDAL       Vybrané kapitoly z anglické literatury (ZS)

UAN/BSTAZ     Studium v zahraničí / pracovní stáž (ZS i LS)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/AMLVK    Vybrané kapitoly z americké literatury (LS)

                          

MAGISTERSKÉ STUDIUM:

NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM – ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

UAN/0APD       Anglicky psané drama (ZS)

UAN/0AD         Analýza diskurzu pro překladatele (ZS)

UAN/0ROM      Romantismus (ZS)

UAN/0SPZ       Pracovní stáž v zahraničí (ZS i LS)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/0PDE       Překladatelský seminář – poezie, drama, esej (AJ) (LS)

UAN/0SBL        Současná britská literatura (LS)

 

DOBÍHAJÍCÍ STUDIJNÍ OBOR – ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA (DVOUOBOROVÉ)

UAN/A011        Anglický romantismus (ZS)

UAN/A009        Vývoj anglického dramatu (ZS)

UAN/P002        Překladatelský seminář – moderní próza (ZS)

UAN/NSTAZ     Studium v zahraničí / pracovní stáž (ZS i LS; PV předmět pro všechny magisterské dvouobory UAN)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/A002        Britská literatura 2. poloviny 20. století (LS)

UAN/A008        Viktoriánská literatura (LS)

UAN/M005       Současná americká literatura (LS)

UAN/P003        Překladatelský seminář – poezie, drama, esej (AJ) (LS)

                              

UČITELSTVÍ:

DOBÍHAJÍCÍ STUDIJNÍ OBOR - UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

UAN/A009U      Vývoj anglického dramatu (ZS)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/A002U      Britská literatura 2. poloviny 20. století (LS)

UAN/A008U      Viktoriánská literatura (LS)

UAN/M005U      Současná americká literatura (LS)

 

PŘEKLADATELSTVÍ:

NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM – PŘEKLADATELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

UAN/0ROM    Romantismus (ZS)

UAN/0APD    Anglicky psané drama (ZS)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/0SBL     Současná britská literatura

 

DOBÍHAJÍCÍ STUDIJNÍ OBOR -  PŘEKLADATELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

--- (ZS)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UAN/A002        Britská literatura 2. poloviny 20. století (LS)

UAN/A008        Viktoriánská literatura (LS)

UAN/M005       Současná americká literatura (LS)

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Ústavu anglistiky FF JU:

UAN/ZZ            Zvuky, znaky a hodnoty: uvedení do klasické hudby (ZS)