Publikační činnost

Odborné monografie:

 • Concepts of harmony in five metaphysical poets. Pavel Mervart: Červený Kostelec, 2012.

 

Články v odborných periodikách:

 • "Sweet is the lore which nature brings: Continuum of the Human and Non-human Worlds in Wordsworth’s Poems in the Lyrical Ballads" in Ostrava Journal of English Philology, 2019/2, pp. 55-66
 • "Václav Havel’s Reflection on Freedom and Human Identity in Contemporary Context", Revista de Investigaciones Científicas de la UM, Buenos Aires, Argentina, (2019,3/5), pp. 103-112

 • „Marvell’s Green Thought(s): The Paradoxes of Marvell’s Nature Poetry" in Prague Journal of English Studies 7/2018; pp. 9-25.
 • „The Cheer and Charm of Earth’s Past Prime: Experiencing the Natural World in the Poetry of Gerard Manley Hopkins" in Ostrava Journal of English Philology 1/2018, pp. 103-113.
 • „Pojem ,conceit´ v alžbětinské literární teorii a skandál metafyzické poezie" in Svět literatury, č. 58/2018, pp. 61-73.
 • „Life from behind the Veil: The Troubled Magic of Blackness in the Early Poetry of Langston Hughes“ in Ostrava Journal of English Philology, 9/1 roč. 2017, s. 75-87.
 • Like a great ring of pure and endless light: On mysticism in Henry Vaughan’s Silex Scintillans" in Ostrava Journal of English Philology, 8/1 roč. 2016, pp. 79-96.
 • “´The True Forme of Love´: Transforming the Petrarchan Tradition in the Poetry of Lady Mary Wroth (1587-1631)” in Prague Journal of English Studies 5/1, roč. 2016,       s. 9-25.
 • „The Triumph of Post-Democratic Values: Blairism and British Political Culture in the Eyes of Peter Oborne“ in American and British Studies Annual 8/2015, s. 84-95.
 • „Apocalyptic Kingship, Harmony and Political Expediency: the Challenges and Paradoxes of Andrew Marvell´s ´First Anniversary´" in Prague Journal of English Studies 4/1 roč. 2015, s. 9-23.
 • „To All vertuous Ladies in Generall: Voicing Female Spirituality in the Poems of Aemilia Lanyer (1569–1645)“ in Ostrava Journal of English Philology, 7/2 roč. 2015,   s. 47-62.
 •  „Un-selfing of the Self – the logic of ecstasy in the poetry of Richard Crashaw“ in Ostrava Journal of English Philology 6/1, roč. 2014, s. 77-92.
 • „The Vine of Life Distilleth Drops of Grace: Poetics of Accommodation in the Poems of Robert Southwell“ in Ostrava Journal of English Philology 6/2, roč. 2014, s. 41-56.
 • „A Memorial Address to a Passing Civilisation: Roger Scruton’s Elegy for England“ in American and British Studies Annual 7/2014, s. 119-132.
 • „The perverted cosmology of Richard Crashaw“ in Ostrava Journal of English Philology 4/1, roč. 2012, s. 7-22.
 • „Rage, Delusion and Abolitionism: Contemporary British Society in the Eyes of Peter Hitchens“ in American and British Studies Annual 5/2012, s. 69-82.
 •  „Jan Cimbura dnes – folklór nebo výzva?“ in Salvatoria, Almanach pro T. Halíka. Praha 2008; s. 245-258.
 • „Hulling in the Wild Sea of Protestant Conscience: The Problem of Conscience in Shakespeare's Henry VIII“ in LITTERARIA PRAGENSIA 27/2003; Univerzita Karlova: Praha, 2003, 47-61.

 

Učební texty:

 • English Art and Music, Metropolitní univerzita v Praze, 2013. 
 • English Religious Thought, Metropolitní univerzita v Praze, 2011.

 

Překlady (knižní):

 • John Cage: Vybrané dopisy. Z angličtiny přeložili Hana Pechová, Tomáš Jajtner, Jaroslav Šťastný, Martin Lauer a Matěj Kratochvíl. Volvox Globrator: Praha 2018.
 • Brendel, A.: Hudba, smysl a nesmysl, Volvox Globator: Praha 2016.
 • Schockenhoff, E.: Vykoupená svoboda: o co v křesťanství jde. Paulínky: Praha 2014.
 • Borské teze. Sborník z konference. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2014.
 • Beinert, W., Malé dějiny křesťanského myšlení. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2012.
 • Hirschmannová, Kris: Bible pro batolata, Karmelitánské nakladatelství: Praha 2012.
 • Sendler, E., Ikony Krista. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2010.
 • Janás, R., Stuckism International: The Stuckist Decade 1999–2009. Victoria Press, London 2010.
 • Feinbergová Vamoshová, M., Každodenní život v Ježíšově době. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2009.
 • Müller, G. H., Katolická dogmatika. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2009.
 • Wrightová a Bertoliniová, Bible v otázkách, Karmelitánské nakladatelství: Praha 2008.
 • Pelikan, J., Ježíš v proměnách staletí, Karmelitánské nakladatelství: Praha 2008.

 

Redakce:

 • Sharma, R., Co dělá národy úspěšnými. Nakladatelství Tomáš Krsek: Buková u Příbramě, 2017.
 • Skoblík, J., Morálka v dialogu. Karmelitánské nakladatelství: Praha 2006.

 

Recenze:

 • Hledání příběhů v poezii (a poezie v příbězích), recenze knihy M. Kastnerové: Poezie jako vyprávění příběhů: Intelektuální kruh Philipa Sidneyho. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018, 162 s. (Svět literatury 59, roč. XXIX, s. 193-195.)
 • Kasper, W. Katholische Kirche – Wesen, Wirklichkeit, Sendung. in Salve 3/2011, s. 125-126.
 • De Lubac, H.: „Meditace o církvi“, in Dialog-Evropa XXI, 1-2/2010, s. 73-74.
 • „Spěwarske za ewangelskich Serbow“, in Česko-lužický věstník XX/2010, s. 77.
 • Hitchens, P.: „The Rage Aginst God“, in Dialog-Evropa XXI, 3-4/2010, s. 109-110.
 • „Fletcher Re-Visited (and Re-Staged?)“ – Drábek, P., Fletcherian Dramatic Achievement: A Study in the Mature Plays of John Fletcher (1579-1625). (Brno 2010), in Litteraria Pragensia 40/2011, s. 102-105. 

 

Přednášky typu "invited speaker":

 • „Slovo o krajině and (malý) úvod do enviromentální kritiky.“ České Budějovice, Filologický klub FF JU a Jihočeské pobočky Klubu moderních filologů, 12. 10. 2017.
 • „Jednota filologie jako oboru and (malý) kurz filologické sebeobrany.“ České Budějovice, Filologický klub FF JU a Jihočeské pobočky Klubu moderních filologů, 23. února 2017.
 • „O řeči ptáků a o ptácích v řeči aneb jarní (filologická) inspirace.“ Dům Štěpánka Netolického, Třeboň, 18. března 2017.
 • „Drama a kouzlo slova: večer hudby a poezie k výročí W. Shakespeara.“ Dům Štěpánka Netolického, Třeboň, 11. května 2016.
 • „Současná anglická a americká literatura“, Národní knihovna České republiky, 11. května 2011.
 • “Rise of Islam – Should European Societies Worry?“  - Harvard Club of Prague and the Oxford & Cambridge Alumni Society Czech Republic, 20. října 2010.

 

Konference:

 • Vystoupení na konferenci Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění. KTF Prague, duben 2012. Příspěvek „„Praeparatio evangelica v životě a díle Charlese de Foucaulda v kontextu dnešního tázání.“
 • Vystoupení na Konferenci doktorandů KTF. Hejnice, duben 2013. „Spiritualita Malých bratří a sester Ježíšových“