Povinně volitelné a výběrové předměty

Výběrový předmět Muzejní pedagogika (UAC/VPŘ10) nabízený Ústavem archivnictví a PVH FF JU v LS AR 2019/20 bude otevřen při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!

❕ Výběrový předmět Muzejní pedagogika (UAC/VPŘ10) nabízený Ústavem archivnictví a PVH FF JU v LS AR 2019/20 bude otevřen při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!