Termíny a pokyny pro odevzdávání diplomových prací


 ⇒  na sekretariát  Ústavu archivnictví a PVH odevzdat  2 exempláře DP v pevné vazbě

 ⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce.


"Zimní termín" SZZ

do 7. 12. 2021


 ⇒  na sekretariát  Ústavu archivnictví a PVH odevzdat  2 exempláře DP v pevné vazbě

 ⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce.


"Letní termín" SZZ

do 10. 5. 2021


 ⇒  na sekretariát  Ústavu archivnictví a PVH odevzdat  2 exempláře DP v pevné vazbě

 ⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce.


"Podzimní termín" SZZ

do 30. 7. 2021