Erasmus

Studium v zahraničí

  • Během studia mohou studenti bakalářského nebo magisterského studia absolvovat i studium v zahraničí. Základní možnost poskytuje tzv. program Erasmus (viz úvodní stránka FF JU, Zahraniční vztahy). Výběr partnerských universit je určen aktuální nabídkou. Uchazeči procházejí výběrovým řízením, v němž musí prokázat jazykové znalosti.
     
  • Další možností jsou pobyty v rámci různých stipendií dle aktuální nabídky.


​Ústav archivnictví a pomocných věd historických podporuje zapojení úspěšných studentů do těchto programů a stipendií.

 

  • Výjezdy v rámci programu Erasmus  v minulých letech absolvovali nebo právě absolvují tito studenti:
     

Jindřiška Fantová – Eberhard Karls Universität Tübingen,  LS 2005/2006

Miluše Wagnerová - Eberhard Karls Universität Tübingen,  LS 2005/2006

Jaroslav Mrňa – Universität Wien, ZS 2006/2007

Bc. Barbora Jílková - Universität Wien, ZS 2009/2010

Michael Morawetz - Eberhard Karls Universität Tübingen, ZS 2009/2010