Povinně volitelné a výběrové předměty

Minimální počet 5 zapsaných studentů.

Povinně volitelné a výběrové předměty nabízené Archeologickým ústavem FF JU v LS AR 2019/20 budou otevřeny při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!