Životopis

Mgr. TEREZA ŠÁLKOVÁ

* 28.12.1985 v Českých Budějovicích

 

  • Vzdělání
     

Od 2010 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, program: botanika, specializace: archeobotanika. Disertační práce: Archeobotanická analýza rostlinných makrozbytků pravěkých a raně středověkých uloženin z jižních Čech.

2008-2010 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, program: Historické vědy, obor: Archeologie, specializace: Environmentální archeologie. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z archeologie. Diplomová práce: Rostlinné makrozbytky ze sídliště mladší doby bronzové v Březnici.

2005-2008 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, program: Historické vědy, obor: Archeologie. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z historie a z archeologie. Bakalářské práce: Analýza rostlinných makrozbytků z objektů sídliště doby bronzové v Březnici, okr. Tábor.

2001-2005 - Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice, ukončeno maturitou.

 

  • Odborné zaměření

 

Archeologie a archeobotaniky pravěku a raného středověku, zemědělské postupy, analýza rostlinných makrozbytků, depoziční a postdepoziční procesy.
 

  • Praxe

 

Od 2007: lektor na praxích prvních ročníků AU FF JU (terénní archeobotanika).

2008 - 2014: lektor Letních archeologických škol v Netolicích.

Od 2012 – Prácheňské muzeum v Písku, archeolog.

Od 2013 – Archeologický ústav FF JU, odborný asistent.

Od 2013 – Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie PřF JU (projekty PAPAVER - Centrum studia člověka a rostlin Evropy a severní Afriky doby poledové a GAČR: Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časné postglaciální transformace střední Evropy; vědecký pracovník.

2013 – 2015 – Labrys o.p.s., projekt GAČR: Přírodní prostředí, zdravotní stav a mobilita – multidisciplinární přístup ke studiu pohřebiště z doby stěhování národů, vědecký pracovník.