Tábor 2008

V srpnu 2008 proběhla povinná vysokoškolská praxe studentů kulturní historie Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v oboru archeologie. Jako týdenní soustředění byla realizována na Táborsku, a to pod patronací Husitského muzea v Táboře. Přímo v budově táborského muzea studenti bydleli.

Během pěti pracovních dnů se studenti seznámili se způsoby evidence, dokumentace a konzervace archeologického materiálu, při čemž vedle teoretické přípravy absolvovali i práci s nálezovým fondem (umývání a lepení keramiky, třídění nálezů, evidenční a databázové systémy, kreslení ad.). Kromě toho se studenti zapojili do terénního archeologického výzkumu, který v současné době provádí HM Tábor na trase budoucí dálnice D3 na trase Soběslav - Veselí nad Lužnicí. Součástí práce v terénu bylo zapojení studentů do prospekčních metod (povrchové sběry, detekce kovů, třídění materiálu ad.) a předvedení, jakým způsobem jsou rozsáhlé plochy pro archeologický výzkum rozměřovány, jak jsou dokumentovány nálezy v terénu apod. Nedílnou součástí praxe bylo i podrobnější seznámení studentů s historií a archeologií Tábora (prohlídka města, návštěva historicko-archeologických expozic). Na závěr pobytu v Táboře uspořádalo Husitské muzeum pro studenty ve svých prostorách večerní přednášku na téma "Nové archeologické výzkumy a dokumentační techniky v archeologii" (Rudolf Krajíc - Jiří Šindelář).