Termíny a pokyny pro odevzdávání diplomových prací


⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře DP v pevné vazbě

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce

"Zimní termín" SZZ

 do 7. 12. 2020

 

⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 svázané exempláře DP (stačí i kroužková vazba)

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce

"Letní termín" SZZ

 do 10. 5. 2021

 

⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat 2 svázané exempláře DP (stačí i kroužková vazba)

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce

"Podzimní termín" SZZ

 do 30. 7. 2021