Konzultační hodiny

Konzultační hodiny letní semestr 2019/2020


 PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.
 

úterý: 9.00 - 9.45 a 12.20 - 13.05


 prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
 
čtvrtek: 8.30 - 9.30

 Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.
 
středa: 9.00 - 10.30

 PhDr. et Mgr. David Franta
 


pondělí: 15.00 - 15.45
úterý: 11.30 - 12.15 


 Mgr. Martina Halamová, Ph.D.
 
pondělí: 9.45 - 10.30
úterý: 10.30 - 11.15

 prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
 
pondělí 8.00 - 9.30

 Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
 
pondělí: 15.00 - 16.30

 doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.
 

středa: 14.00 - 15.00


 doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.
 
středa: 9.45 - 11.15

 Mgr. Markéta Klimešová, Ph.D.
 
po dohodě e-mailem

 Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.
 

čtvrtek: 10.30 - 12.00


 Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.
 
středa: 10.30 - 11.45

 prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 
středa: 8.30 - 9.30

 PhDr. Věra Pospíšilová
 
úterý: 9.30 - 10.15

 Mgr. David Skalický, Ph.D.
 
pátek: 9.35 - 10.35

 prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.
 

úterý: 9.45 - 11.00


 Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.
 
mateřská dovolená

 Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.
 
čtvrtek: 10.00 - 11.00

 

Konzultace v jiném termínu je možné si domluvit s vyučujícími osobně, nebo e-mailem.