Personální složení

Ředitel ústavu


prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

e-mail: papousek@ff.jcu.cz
☎: 387 774 807

 
Zástupce ředitele ústavu


prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

e-mail: bauer@ff.jcu.cz
☎: 387 774 848 

 
Tajemnice ústavu a pedagogická poradkyně


Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

e-mail: halamova@ff.jcu.cz
☎: 387 774 847

 
Sekretariát ústavu


Gabriela Beranová, DiS.

e-mail: gberanova@ff.jcu.cz
☎: 387 774 808

 
Oddělení lingvistiky


doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

e-mail: junkova@ff.jcu.cz
☎: 387 774 851


prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

e-mail: jaklova@ff.jcu.cz
☎: 387 774 840


Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.

e-mail:  horejsim@ff.jcu.cz

☎: 387 774 854 


doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

e-mail: thoskovec@ff.jcu.cz

☎: 387 774 854


Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.

e-mail:  mmaturova@ff.jcu.cz
☎: 387 774 850


Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.

e-mail: mkrivancova@ff.jcu.cz

☎: 387 774 854

Oddělení historických jazykovědných disciplín a starší české literatury


doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

e-mail: janecm@ff.jcu.cz
☎: 387 774 846 


PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

e-mail:  balik@ff.jcu.cz
☎: 387 774 849


PhDr. Věra Pospíšilová

e-mail: pospisil@ff.jcu.cz

☎: 387 774 854

Oddělení literatury 19. století a literární komparatistiky


prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

e-mail: turecek@ff.jcu.cz
☎: 387 774 845


prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc., profesor emeritus

e-mail: ales.haman@seznam.cz


Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

e-mail: faktorova@ff.jcu.cz
☎: 387 774 856


Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.

e-mail: vyakimova@ff.jcu.cz
☎: 387 774 884

Oddělení literatury a literární teorie


prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

e-mail: papousek@ff.jcu.cz
☎: 387 774 807


prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

e-mail: bauer@ff.jcu.cz
☎: 387 774 848


Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

e-mail: halamova@ff.jcu.cz
☎: 387 774 847


Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.

e-mail: v.veberova@gmail.com
☎: 387 774 844


Mgr. David Skalický, Ph.D.

e-mail: dskalicky@ff.jcu.cz
☎: 387 774 853 


PhDr. et Mgr. David Franta

e-mail: dfranta@ff.jcu.cz
☎: 387 774 855

Oddělení češtiny pro cizince

 

Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.

e-mail: mmaturova@ff.jcu.cz
☎: 387 774 850

 

Výzkumní a externí pracovníci 

 

 

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

e-mail: brdekz00@ff.jcu.cz

☎: 387 774 857


Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.

e-mail: dvoram21@ff.jcu.cz

☎: 387 774 857


Mgr. Anna Papoušková

e-mail: apapouskova@pf.jcu.cz

Interní doktorandi

                    


(☎: 387 774 857, 387 774 858)
 

Dějiny novější české literatury

Mgr. Helena Dvořáková, e-mail

Mgr. František Kölbl e-mail

Mgr. Veronika Králíková e-mail

Mgr. Jakub Novák e-mail

Mgr. Libor Staněk e-mail

Mgr. Lenka Zemanová e-mail

 

Český jazyk

Mgr. Marie Sochorová e-mail