Granty

  • 2013–2015: Barokní text z aspektu lingvistického a historického (týmový projekt GAJU 165/2013/H; spoluřešitelka)