Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.

 


Pracovna


01 041


387 774 850

E-mail


mmaturova@ff.jcu.cz

Odborná specializace


textová lingvistika, teorie verbální komunikace, česká morfologie


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Markéta Maturová, Ph.D. (nar. 1983) absolvovala magisterské studium českého jazyka a literatury a německého jazyka a literatury na PF JU v Českých Budějovicích. V roce 2007 obhájila diplomovou práci na téma Řečové nedostatky mladších žáků. V doktorském studiu na FF JU v Českých Budějovicích se specialisovala na výzkum interkulturní komunikace a psané publicistiky. V roce 2012 obhájila na toto téma svou disertační práci a vykonala státní doktorskou zkoušku.

Od téhož roku působí jako odborná asistentka v oddělení lingvistiky Ústavu bohemistiky FF JU. Mezi její odborné zájmy patří česká morfologie a syntax, textová lingvistika a teorie verbální komunikace. Již několik let vede kursy češtiny pro cizince, aktivně se podílí na výuce zahraničních studentů v Letní škole slovanských studií.

Spolupracuje s Ústavem Českého národního korpusu FF UK, pro který koordinuje sběr jazykových dat jihozápadočeské nářeční podskupiny. Kontroluje zvukové nahrávky nářeční mluvy a provádí revizi přepisu.


◽ Granty

◽ Publikační činnost