PhDr. et Mgr. David Franta

 


Pracovna


01 036 


387 774 855


E-mail
 


dfranta@ff.jcu.cz


Odborná specializace 
 


didaktika českého jazyka, slohu a literatury


Konzultační hodiny

 

PhDr. et Mgr. David Franta (nar. 1989) absolvoval na FF JU v Českých Budějovicích historii a bohemistiku (Bc., 2010-2013), bohemistiku (Bc., 2012-2014; Mgr. 2014-2017; PhDr. 2017) a učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy (Mgr., 2013-2016). V doktorském studijním oboru na FPE ZČU v Plzni se zaměřuje na koncepci integrovaného vyučování českého jazyka, slohu a literatury na vyšším gymnáziu. 
Od srpna 2015 vyučuje na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech český jazyk a literaturu, dějepis a latinský jazyk, v letech 2016-2018 vyučoval na Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Klatovech latinský jazyk a od roku 2019 vyučuje na Střední škole zemědělské a potravinářské tamtéž dějepis. Od března 2017 je externím zaměstnancem Domu dětí a mládež Praha 5, od února 2018 odborným didaktikem českého jazyka a literatury na Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích na pozici odborného asistenta a od března 2018 oborovým didaktikem na FPE ZČU v Plzni. V letech 2016-2017 pracoval také jako kronikář obce Poleň, kde žije. 
Profesně se zaměřuje na českou literaturu 19. století, regionální historii Klatovska, historickou gramatiku a zejména na didaktiku českého jazyka, slohu a literatury (od října 2017 je členem Asociace češtinářů, z. s., absolvoval kurzy na hodnotitele ústní zkoušky v maturitním zkušebním předmětu český jazyk a literatura, je členem Rady studijního programu učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy FF JU v Českých Budějovicích). V letním semestru 2018 absolvoval krátkodobý program češtiny jako cizího jazyka v rámci celoživotního vzdělávání na FPE ZČU v Plzni; od školního, resp. akademického roku 2018/2019 vyučuje češtině zahraniční studenty klatovského gymnázia ve spolupráci s Rotary Club Klatovy, z. s., a také cizince na Letní škole slovanských studií FF JU v Českých Budějovicích.  


◽ Granty

◽ Publikační činnost