Granty

účast v dlouhodobých grantech:

  • 2013–2016: Reprezentace Židů a židovská témata v literatuře v českých zemích ve 20. století (GAČR 13-03627S)
  • 2012–2015: Rozvoj postdoktorandských pozic na JU (CZ.1.07/2.3.00/30.0049)
  • 2008–2011: Nadnárodní dimenze české literatury (GA ČR 405/05/H526)
  • 2006–2008: Lexikon avantgardy (LC06053),
     

krátkodobé granty:

  • 2008 – 2009: GAJU: Polsko-česká komparatistika (no. 004/2008/H)
  • 2007–2008: Slovanský film a literatura na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FRVŠ 1106/2008) (společně s hlavní řešitelkou Verou Yakimovou a spoluřešitelkou Kateřinou Pípovou)
  • 2007–2008: GAJU: Polsko-české literární a jazykové vztahy (no. 73/2007/H-FF)
  • 2006–2007: GAJU: Polsko-české vztahy (no. 6/2006/H-FF)